Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ALEKSANDRYNIZM, Aleksandryzm

  Doktryna filoz. XII--XVI w. zapoczątkowana przez Dawida z Dinant, nawiązująca do nauki Arystotelesa drogą pośrednią przez Aleksandra z Afrodyzji (komentatora i interpretatora Arystotelesa w II w. w duchu naturalistycznym); była to jedna z dróg, którą nieschry-stianizowany -» arystotelizm przenikał do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /3 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, Fabryczny, Łęczycki

  Par. w w dek. zachodniołódzkim w diec. łódzkiej (od 1920). Osada rękodzielnicza powstała 1815, prawa miejskie 1822-70 i od 1924; kościół par. św. Rafała zbudowano 1816-18 w archidiec. warsz.;

  w 1. ćwierci XIX w. zbudowano dla Niemców kościół luterań-ski, w stylu klasycystycznym, obecnie filialny św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDRYJSKA FILOZOFIA

  Filozofia hellenistyczna, uprawiana w Aleksandrii od III w. prz.Chr. do pol. VII w. po Chr. W tych ramach chronologicznych występowały obok siebie: filozofia żyd.-aleks., zw. również żyd.-hellenist. (Filon z Aleksandrii); teozoficznie zorientowana gnoza aleks., reprezentowana przez literaturę hermetyczną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /3 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDRYJSKA LITURGIA

  Od IV w. zw. liturgią św. Marka, ryt sprawowania eucharystii ukształtowany w gminie aleks. w pierwszych trzech wiekach., odtworzony głównie na podstawie pism -> Klemensa Aleks., —> Orygenesa oraz —s-Dionizego Wielkiego.

  L.a. w pierwszych trzech wiekach dzieliła się na część kate-chetyczno-modlitewną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /3 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDRIA, Al - Iskandarijja

  Miasto w pn. Egipcie, nad M. Śródziemnym, na zach. krańcu delty Nilu.

  1. MIASTO — 1. Okres przedchrześcijański — A. założył 332 prz. Chr., na miejscu dawnej osady egip. Rakotis, Aleksander Wielki, który budowę miasta powierzył architektowi maced. Deinokratesowi. A. stała się stolicą Egiptu (311) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /21 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDROWICZ BOLESŁAW ks.

  ur. 1831 w pow. trockim, zm. 1865 w Tiumeniu (Syberia). Po studiach w seminarium duch. w Wilnie został wik. w Piwoszunach, a nast. proboszczem i dziekanem w Dyneburgu; brał udział w powstaniu 1863 na terenie Inflant, dostarczając oddziałom powstańczym wiadomości o rozlokowaniu wojsk carskich i otaczając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDROWICZ JAN ALOJZY bp.

  ur. 1728, zm. 11 IX 1781 w Krasnymstawie. Sprawował wiele godności kośc: był kanonikiem lwowskim, proboszczem w Skale k. Kamieńca (1757), później prob, parafii katedralnej w Kamieńcu Podolskim; 1769 dziekanem przemyskim, kustoszem gnieźn. i proboszczem w Łęczycy, od 1773 oficjałem warsz.;

  1775 mianowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDROWICZ KASPER OSPĘ

  ur. 1585 w Wąchocku, zm. 18 III 1652 w Częstochowie, Kompozytor, organista, kantor, pedagog. Z własnych funduszy zbudował pozytyw do kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze;

  w zak. cieszył się poważaniem i sławą znakomitego organisty; prawdopodobnie jest autorem przechowywanych w Mogile utworów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER z LYKOPOLIS

  Żył w IV w., filozof-neo-platonik. W polemizującym z tezami manichejskimi traktacie Pros tas Manichaiu doxas (wyd. A. Brinkmann, A. Lycopolensis Contra Manichaei opiniones disputatio, 1895) zwalczał przekonanie o dwojakiej przyczynie świata (Bóg i materia) oraz ma-nichejską antropologię i ascezę; A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER z MALONNE (Belgia) bp.

  zm. 9 III 1156 w Płocku, Brat Waltera, bpa wrocławskiego; 1129-56 bp płocki. Bliski współpracownik Bolesława Krzywoustego (pochowanego w katedrze płockiej), sprawował prawdopodobnie w jego imieniu funkcje świeckie w zarządzaniu Mazowszem; przyczynił się wydatnie do odbudowy zniszczonej najazdami Prusów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /2 535

  praca w formacie txt

Do góry