Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ALEMBERT JEAN le ROND d'

  ur. 16 XI 1717 w Paryżu, zm. 29 X 1783 tamże, Filozof, matematyk i fizyk. Studiował w Collège des Quatre Nations, prowadzonym w duchu karte-zjańskim i jansenistycznym;

  wspólnie z D. Diderotem był inicjatorem i współredaktorem Wielkiej Encyklopedii Francuskiej, do której napisał wstęp (pol. tłum. Wstęp do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /21.05.2012 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSY

  Metropolita kijowski, ur. między 1292 a 1298 w Moskwie, zm. 12 II 1378 tamże; syn bojara czernichowskiego Fiodora Biakonta. Pod kierunkiem metropolity Teognosta otrzymał gruntowne wykształcenie; mając 20 lat wstąpił do monasteru bogojawleńskiego; 1345 mianowany bpem we Włodzimierzu nad K-laźmą, na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /21.05.2012 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALENI GIULIO SJ

  ur. 1582 w Brescii, zm. 3 VIII 1649 w Fuczou, Misjonarz, sinolog, matematyk. W 1610 przybył do Makau (Chiny), gdzie uczył matematyki oraz badał zaćmienia Słońca i Księżyca; od 1613 był misjonarzem w prow. Kuangsi--Czuang, później w prow. Fukien. Jest autorem ok. 30 prac, przeważnie w języku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /21.05.2012 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSY zw. Bułgarem

  Łac. bp Kijowa, zm. 1225 (?) w Bułgarii. Z braku źródeł hist, postać mało znana na tle ówczesnych wydarzeń;

  prawdopodobnie konsekrowany w Rzymie przez pap. Benedykta VIII (1012-24) na prośbę Bolesława Chrobrego, który osadził go 1021 na stolicy biskupiej w Kijowie po zdobyciu miasta; wg innego źródła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /21.05.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSY Św.

  Imię nadane z czasem anonimowemu świętemu, zwanemu wg legendy syr. powstałej 450-475 (znanej z rpsu z pocz. VI w.) Człowiekiem Bożym lub Św. Księciem (Mar Risa) ; wg niej A. żył w Edessie (Syria) jako żebrak, zbierający u drzwi kościoła Matki Boskiej jałmużnę, którą nast. rozdawał ubogim. Przed...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /21.05.2012 Znaków /5 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSIEJEW PIOTR ALEKSIEJEWICZ

  ur. 1727 w Moskwie, zm. 22 VII 1801 tamże, Protojeriej moskiewskiego soboru Archanioła, teolog ros., członek Petersburskiej Akademii Nauk. Kształcił się 1738-52 w słow.-gr.-łac. Akademii w Moskwie; 1757 otrzymał święcenia kapł., 1771 został protojeriejem.

  Był fanatycznym przeciwnikiem stanu mniszego;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSJANIE

  Bracia cellici, Congregatio Fratrum Cellitarum seu Alexianorum (CFA), zgromadzenie zak. powstałe w pocz. XIV w. dla opieki nad chorymi. Pierwsze stowarzyszenia o tym charakterze, zw. Metamens, powstały w Belgii (1305 w Mechelen, 1342 w Antwerpii, 1345 w Lowanium), inne, całkowicie świeckie, zawiązały się w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /1 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSJANKI

  Zw. także cellitkami lub augustiankami, żeńska gałąź—> aleksjan; zgromadzenie zak. dla opieki nad chorymi, powstałe w XIV w. ze stowarzyszeń pielęgnujących chorych podczas zarazy. A. rozszerzyły się w Belgii i Niemczech, gdzie podlegały bpom diec. ; zachowują regułę św. Augustyna;

  dzielą się na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDRYJSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA

  Kierunek nauk. reprezentowany przez egzegetów Aleksandrii w II-V w. Charakterystyczne dla a.sz.e. były silne związki z aleks. ośrodkiem intelektualnym, co odbiło się też na przyjęciu w wyjaśnianiu Biblii zasad filol. komentarza poezji gr., szczególnie Homera.

  Od czasów Pantena (Pantainosa, zm. 180)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /4 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDRYJSKI KODEKS

  Jeden z najstarszych uncjalnych (majuskułowych) pergaminowych odpisów Pisma św. ; nazwa pochodzi od Aleksandrii, gdzie się pierwotnie znajdował; w krytyce tekstu bibl. oznacza się go obecnie znakiem A; C. R. Gregory znakował go 02, a H. von Soden S 4.Poszczególne karty k.a. (zachowało się ich 773) mają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt

Do góry