Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ALES ADHEMAR d' SJ

  ur. 2 XII 1861 w Orleanie, zm. 24 II 1938 w Paryżu, Franc, filolog, teolog. W 1896 przyjął święcenia kapł., 1907 został prof, teologii w Instytucie Kat. w Paryżu.

  Jego działalność nauk. dotyczyła najpierw filologii gr. i łac. (m.in. prace o Cyceronie), nast. patrologii (prace o Tertulianie, Hipolicie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /21.05.2012 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALES DIEI NUNTIUS

  Hymn w nocnym oficjum czytań na czwartki (II i IV serii) tygodni zwykłych od 1971. Liczy 6 zwrotek wybranych z Cathemerinon —> Prudencjusza (zm. ok. 405); w BR 1641 zmodyfikowany na laudes we wtorki (w 1971 dodano 3. zwrotkę).

  Hymn wykorzystuje motyw świtu jako symbol nadejścia Chrystusa, nowej światłości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /21.05.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSY OFMObs

  zm. 12 XII 1457 w Krakowie, Jeden z pierwszych braci zak. bernardynów w Polsce; odznaczał się pracowitością, surową ascezą i darem modlitwy mistycznej.

   

  Joannes a Komorowo, Memoriale Ordinis Fratrum Minorum, MPH V 174; S. Barącz, Pamiętnik zakonu [...] bernardynów w Polsce, Lw 1874, 24.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /21.05.2012 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEPPO

  Arab. Haleb (1941), dawna~> Beroea, miasto w pn.-zach. Syrii, adm. ośrodek prow. Haleb, 563000 mieszk. (1965), w tym 30% chrześcijan; stolica 5 bpów kat. i 3 niekatolickich.

  Pod wpływem monofizytyzmu i późniejszych herezji chrzęść, mieszkańcy A. podzielili się wyznaniowo na melchitów (wyznający...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /21.05.2012 Znaków /3 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSY, Siergij Władimirowicz Simanski

  ur. 27 X 1877 w Moskwie, zm. 17 IV 1970 tamże, Patriarcha Moskwy i całej Rusi. Studiował prawo 1896-99 w uniw. moskiewskim, teologię 1900-04 w Akademii Duch. w Moskwie, po czym wykładał tamże teologię i prawo kan.; 1913 został bpem tichwińskim, 1921 przeniesiony do Petersburga z tytułem wik. bpa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /21.05.2012 Znaków /3 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALERIA

  Dawne bpstwo na Korsyce, zał. prawdopodobnie przez Eubulosa, ucznia Pawła Apostoła, przez długie wieki jedyne bpstwo na tej wyspie; 1077 pap. Grzegorz VII podniósł je do godności metropolii;

  diecezja miała wybitnych bpów, do których należeli m.in. Giovanni Andrea Bussi — bibliotekarz pap. Sykstusa IV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /21.05.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSY ze LWOWA OP

  zm. ok. 1613, Misjonarz w Mołdawii. Wskrzesił przed 1605 misje domin, w tym kraju; wskutek jego zabiegów pap. Paweł V wznowił 1606 dawne przywileje braci pielgrzymujących (--> dominikanie); od 1607 był wykładowcą w studium dominikanów we Lwowie.

   

  S. Okalski, Russia florida rosis et liliis, Lw 1646, I 33;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /21.05.2012 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALES

  Diec. na Sardynii, w metropolii Oristano (Włochy). Początki diec. sięgają VI w.; siedzibą bpa było najpierw miasto Usellus, później A.; bpi A. od połączenia z diec. Terralbą 1503 noszą tytuł bpów obu diec; zajmuje 1563 km2 i liczy 104 310 mieszk., wyłącznie katolików, 49 parafii, 2 domy zak. męskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /21.05.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEMANOWIE, Alamanowie

  Związek plemienny wśród Germanów, powstały prawdopodobnie w wyniku połączenia się Semnonów i innych drobnych plemion swewskich.

  W pocz. III w. A. osiedlili się nad środk. Renem i Menem, skąd atakowali prowincje rzym.; pod naporem Burgundów przesunęli się 455 na tereny dzisiejszej pn. i wsch. Szwajcarii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /21.05.2012 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEMBEK FRYDERYK ks.

  ur. 13 X 1598 we Lwowie, zm. 1672 w Przemyślu, Historyk. W 1624 przyjął święcenia kapł. ; studiował w Akademii Krak., 1634 uzyskał doktorat, po czym był dziekanem kapituły w Przemyślu.

  Na zlecenie synodów przemyskich 1636 i 1641 odbył generalną wizytację i opracował Liber status ecclesiarum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /21.05.2012 Znaków /1 066

  praca w formacie txt

Do góry