Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ALLPORT GORDON WILLARD

  ur. 11 XI 1897 w Montezuma (Indiana), zm. 9 X 1967 w Cambridge (Mass.) Amer, psycholog, jeden z inicjatorów metody eksperymentalnej w badaniach osobowości, twórca teorii funkcjonalnej autonomii motywów.

  Studiował w Harvard, Berlinie, Hamburgu, Cambridge; 1937-49 redagował „Journal of Abnormal and Social...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /2 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALMA

  (hebr. ha 'almah), W proroctwie Izajasza (7, 14) matka -> Emmanuela; rzeczownik hebr., choć występuje tu z rodzajnikiem, nie oznacza konkretnej osoby, lecz jej stan (młoda dziewczyna zdolna do zawarcia małżeństwa). LXX używa tu bowiem wyrazu he parthenos, a Vg — virgo, oznaczających zawsze (Rdz 24,43; Wj...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /2 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALMA IESSE STIRPS VERESCIT RORIDA

  Sekwencja na święto Poczęcia NMP, anonimowy utwór śląski z 1. poł. XIV w., napisany przypuszczalnie przez norbertanów wrocł., gdyż znajduje się jedynie w rpsach ich klasztoru z 1319-1472;

  uznana za wczesne świadectwo wiary w niepokalane poczęcie, ponieważ stosuje do Maryi protoewangelię (Rdz 3,15);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLIOLI JOSEPH FRANZ von

  ur. 10 VIII 1793 w Sulzbach, zm. 22 V 1873 w Augsburgu, Niem. biblista. Do 1835 wykładał języki wsch., egzegezę Pisma św. i archeologię bibl. na uniw. w Landshut i w Monachium.

  Wydał m.in. często wznawiane niem. tłum. Pisma Św., do którego dodał krótkie objaśnienia przełożone na języki franc. (L.P...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLGEIER FRANZ ARTHUR

  ur. 23 X 1882 w Wehr (Baderna), zm. 4 VII 1952 we Fryburgu Br., Niem. biblista i historyk. Po studiach teol. i filol. we Fryburgu Br. oraz orientalistycznych w Berlinie został 1919 prof, literatury ST we Fryburgu Br.; od 1941 konsultor Pap. Komisji Biblijnej.

  Zajmował się łac. przekładem Psałterza, przede...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ALLELUJA"

  Rocznik religijny, pismo teologiczne wyd. 1840-44 w Warszawie. Odpowiednik rozpowszechnionych w okresie międzypowstaniowym noworoczników, będących ogniwem pośrednim między publikacją książkową a wydawnictwem period.;

  „A." redagowali i wydawali: A. Rogalski (1800-43), poeta rel., naczelnik Wydziału w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLEN, Alanus WILLIAM kard.

  ur. 1532 w Rossal (Lancashire), zm. 16 X 1594 w Rzymie, Ang. teolog, działacz kat. i polemista. Doktorat z filozofii uzyskał w Oriel College w Oksfordzie, a doktorat z teologii w Douai (1582); 1558 został kanonikiem katedralnym w Yorku.

  Prześladowanie katolików zmusiło A. do opuszczenia 1561 Anglii; udał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLENTOWN

  Diec. w stanie Pensylwania (Stany Zjedn.) eryg. 28 I 1961, sufr. Filadelfii; zajmuje 710 km2 i liczy 947 000 mieszk., w tym 255 372 katolików, 150 parafii, 278 księży diec. i 102 zak., 11 domów zak. męskich, 265 zakonników, 127 domów zak. żeńskich, 1172 siostry (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLEPPEY, Alepi

  Diec. w Indiach Pd. eryg. 15 VI 1952, sufr. Werapoli; zajmuje 332 km2 i liczy 440 000 mieszk., w tym 85 498 katolików, 24 parafie, 28 stacji mis., 47 księży diec. i 10 zak., 2 domy zak. męskie, 18 zakonników, 14 domów zak. żeńskich, 140 sióstr.

   

  AAS 44 (1952) 801; AnPont 1970.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKOHOLIZM

  Choroba alkoholowa, ogół zmian psych, i fiz. w organizmie człowieka i jego przystosowaniu społ., związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych.

  I. ASPEKT BIOSPOŁECZNY — Wg opinii ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia a. należy do toksykomanii, której zasadniczymi cechami są: celowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /7 961

  praca w formacie txt

Do góry