Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AMADIJA, Amadiyah

  Bpstwo chaldejskie w Kurdystanie (Irak), sufragania chaldejskiego patriarchy w Babilonii (data powstania nie znana).

  Diecezja, wskrzeszona w XVIII w. na miejsce diecezji kat. o nie ustalonej nazwie, z czasem została podzielona na 3 diecezje: A., Aqra, Zacho; do pocz. XIX w. zarządzał nimi jeden bp; 1895-1910 A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALZON EMMANUEL d' ks.

  ur. 30 VIII 1810 w Le-Vigan (Francja), zm. 21 XI 1880 w Nîmes, Założyciel zgromadzeń zak. i stowarzyszeń religijnych. Pochodził z rodziny arystokratycznej; 1832 wstąpił do seminarium duch. w Montpellier;

  1833 udał się na dalsze studia do Rzymu, gdzie 1834 przyjął święcenia kapł.; po powrocie 1835 do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /3 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALZOG JOHANN BAPTIST

  ur. 29 VI 1808 w Oławie na Śląsku, zm. 1 III 1878 we Fryburgu Br., Historyk Kościoła i pa-trolog. Studiował we Wrocławiu i w Bonn; 1834 przyjął święcenia kapł.; po uzyskaniu 1835 w Munster doktoratu z teologii został prof, historii Kościoła i egzegezy bibl. w seminarium duch. w Poznaniu; od 1844 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALVAREZ MANUEL SI

  ur. 1526 w Ribeira Brava (Madera), zm. 30 XII 1583 w Evora, Portug. nauczyciel języków klasycznych. Był rektorem kolegium w Coimbrze i Evorze; autor gramatyki łac. De institutione grammatica, libri tres, Li 1572, zaleconej przez Ratio studiorum i używanej powszechnie jako podręcznik w szkołach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALVAREZ z KORDOWY bł. OP

  ur. 1360 w Kordowie, zm. 19 II 1430 w okolicach Kordowy, Hiszp. kaznodzieja i spowiednik.

  Działał w Hiszpanii oraz we Włoszech; był spowiednikiem i doradcą króla Kastylii Jana II i jego matki, królowej Katarzyny; czciciel męki Chrystusa, założył w pobliżu Kordowy klasztor Scala Coeli i zbudował tam...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTRUIZM

  (łac. alter drugi), Termin wprowadzony przez A. Comte'a na oznaczenie bezinteresownego dążenia woli skierowanej na dobro drugich; postępowanie nacechowane troską o los innych ludzi, gotowość poświęcenia interesów osobistych dla dobra społecznego.

  A. może przybierać różne formy: od postawy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /2 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALVAREZ PELAVO OFM

  ur. ok. 1275 w Pelayos (Hiszpania), zm. 1350 w Sewilli, Teolog eklezjolog. W Bolonii zdobył doktorat obojga praw i 1304 wstąpił do zak.; po nowicjacie przez rok lub dwa słuchał w Paryżu wykładów Dunsa Szkota, a nast. wykładał prawo kośc. w Bolonii i Perugii, która była jednym z ośrodków franciszkanów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /2 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALUMN

  (łac. alumnus), Uczeń lub student seminarium duch. (w zależności od rodzaju seminarium : niższego — na poziomie szkoły średniej, wyższego — na poziomie studiów wyższych).

  Nazwa a. została wprowadzona po Soborze Tryd., który polecił bpom zakładanie seminariów duch., aby w nich utrzymywać (alere) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALVAREZ de PAZ DIEGO SI

  ur. 1560 w Toledo, zm. 17 I 1620 w Potosí (Boliwia), Hiszp. pisarz ascetyczny. W 1578 wstąpił do zak.; studiował w Alcalá de Henares; 1585 wyjechał do Limy, gdzie ukończył studia i po otrzymaniu święceń kapł. od 1586 wykładał filozofię, teologię i Pismo Św.; 1617 został prowincjałem w Peru ; jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALUMNATY PAPIESKIE

  Zw. też seminariami lub kolegiami pap., zakłady o charakterze naukowo-wychowawczym, przygotowujące kandydatów do kapłaństwa i pracy mis. wśród protestantów i prawosławnych.

  Na powstaniu i rozwoju a.p. zaważyła przede wszystkim działalność Grzegorza XIII (1572-85), zmierzająca do przeciwstawienia się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /4 747

  praca w formacie txt

Do góry