Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AMERBACH BONIFATIUS

  ur. 11 X 1495 w Bazylei, zm. 24 IV 1562 tamże, Humanista. Był synem drukarza bazylej-skiego Johannesa; studiował prawo 1513-19 we Fryburgu Br. i 1520-25 w Awinionie; od 1524 był prof, i wielokrotnym rektorem uniw. w Bazylei;

  przyjaźnił się z Erazmem z Rotterdamu i wraz z nim był jednym z najczynniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMENEMOPE

  Żył prawdopodobnie w IX w. prz. Chr., mędrzec egip., syn Kanachta z Persepolis, autor Mądrości A., utworu dydaktycznego (przechowywanego w British Museum, papirus 10474), w którym kieruje do swego najmłodszego syna, Hor-em-machema, kapłana w świątyni Min, pouczenia rel.-mor.; tekst ma 30 rozdz., 551...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMELIA

  Bpstwo eryg. w V w. w środk. Włoszech, zależne bezpośrednio od Stolicy Apost.; zajmuje 262 kmJ i liczy 19 700 mieszk., wszyscy katolicy, 20 parafii, 21 księży diec. i 12 zak., 4 domy zak. męskie, 15 zakonników, 12 domów zak. żeńskich, 89 sióstr.

   

  Ughelli I 295-305; J. Fraikin, DHGE IV 1177-1180; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMELUNGSBORN

  Opactwo cysterskie założone ok. 1129 w diec. Hildesheim, filia Alten-Camp; zniesione 1631. Ekspansja cystersów z A. objęła m.in. tereny Obodrzyców: z A. pochodzili pierwsi bpi Schwerinu (Swarzyn): Bemon i Brunward; pierwszy sprowadził 1171 mnichów z A. do ufundowanego przez księcia Przybysława opactwa w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMEN

  (hebr. amen rzeczywiście , na pewno; od pierwotnego rdzenia amint był mocny), Formuła uroczystego potwierdzenia.

  I. W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  1. W Starym Testamencie występuje a. zawsze w kontekście kultowo-sakralnym i stanowi odpowiedź na wolę Boga, jego słowo, groźbę, przekleństwo bądź obietnicę (Pwt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /5 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMENDÓWNA ZUZANNA

  zm. 7 IX 1644 w Krakowie, Świątobliwa fundatorka; pochodziła z zamożnej rodziny szlacheckiej; ze swego posagu ufundowała 1625 w Krakowie kościół i klasztor Reformatów, a odziedziczony po rodzicach majątek przeznaczyła na cele charytatywne; tercjarka św. Franciszka, słynęła w Krakowie z pobożności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMBURBALIA, Amburbia

  Święta obchodzone w pogańskim Rzymie w pierwszych dniach lutego. Wg tradycji początek A. sięga czasów Numy Pompiliusza (VIII-VII w. prz.Chr.); obchodzono je co 5 lat; nocą, w wyznaczonym na A. dniu, przy blasku świec i pochodni odbywała się procesja, w której niesiono zwierzęta ofiarne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMBROŻYC ATANAZY OSPE

  ur. 1633 w Koniecpolu, zm. 20 IV 1694 na Jasnej Górze, Kompozytor, dyrygent, skrzypek i kantor. Do zak. wstąpił 1659; był prefektem kapeli i rektorem chóru w domach paulińskich (Pińczów, Warszawa, Kraków), najdłużej na Jasnej Górze;

  dla kapel tych komponował utwory wielogłosowe (dziś zaginione) lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMBROZJASTER

  Żył w IV w., anonimowy komentator łac. 13 Listów Pawła Apostoła (bez Hbr), prawdopodobnie także autor kilku innych dzieł, żyjący za czasów pap. Damazego I (336--384); nazwę A. stosuje się również na określenie samego komentarza; nazwisko (nazwę) A. upowszechnił Erazm z Rotterdamu.

  Autorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /3 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMBROŻY, Ambrosius Aurelius Św. bp. Mediolanu

  Jeden z czterech doktorów Kościoła zach., ur. ok. 340 w Trewirze, zm. 4 IV 397 w Mediolanie; zwłoki A. spoczywają w bazylice mediolańskiej; święto 7 XII.

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — A. można odtworzyć na podstawie jego własnych dzieł, wzmianek u współcz. mu pisarzy oraz Vita Ambrosii, biografii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /21 135

  praca w formacie txt

Do góry