Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AMFIBOLIA

  Rzadziej amfibologia (łac. amphibolia dwuznaczność), nazwa jednego z błędów logicznych (-> błąd I), który popełnia się w słownym przekazywaniu myśli; a. ma swe źródło w wadliwej budowie wyrażeń (składni, interpunkcji, uszeregowaniu poszczególnych wyrazów, położeniu akcentów log. i psychol.);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFIARAOS

  W mitologii gr. bóg, pierwotnie heros, syn Oiklesa i Hypermestry, współwładca Argos; zginął w wyprawie Siedmiu przeciw Tebom (podczas ucieczki z miejsca bitwy pochłonęła go ziemia), na którą wyruszył za namową żony, wbrew własnym przeczuciom;

  został unieśmiertelniony przez Zeusa; ośrodki kultu A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMERICAN BOARD of Commissioners for Foreign Mission

  Stowarzyszenie mis. zorganizowane 1810 przez amer, studentów kongregacjonalistów. Do A.B. przyłączyli się początkowo również metodyści i prezbiterianie (1812); dwaj misjonarze A.B. (A. Judson i L. Rice) założyli 1812 w Indiach secesyjne stowarzyszenie baptystów, wiążąc się z American Baptist Foreign...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMENOFIS

  Imię czterech faraonów egip. z XVIII dynastii. A. I, 1527-07, umocnił wewnętrznie kraj; po śmierci był czczony jako jeden z boskich patronów cmentarza w Tebach.

  A. II, 1438-12, starał się utrzymać wstrząsane częstymi przewrotami imperium stworzone przez ojca, Tutmozisa III.

  A. III, 1403-1364...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /2 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMERYKA

  Kontynent Ziemi największy po Eurazji (42,0 min km2); ze względów geogr. dzielony na A.Pn. (21,5 min km2) wraz ze Środk. (2,7 min km2) oraz A.Pd. (17,8 min km2); ze względów kulturowych na ~> Amerykę Pn. i - Amerykę Łacińską.

  I. DANE OGÓLNE — Nazwę A. wprowadził 1507 M. Waldse-miiller; utworzył ją od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /12 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMENOKOYANE

  (starojap. Amenokojane niebiański ojciec wywołujący modłami), Bóstwo —> kami w panteonie jap. —> sintoizmu, prawdopodobnie personifikacja funkcji szamańskich, kapł. itp.

  Nazwa nawiązuje do mitu o — Amaterasu Ômikami, bogini słońca, która skryła się w pieczarze, skąd trzeba ją było wywabić, żeby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMERYKANIZM

  Nazwa przyjęta w związku z zajęciem stanowiska kryt. przez Stolicę Apost. wobec problemu tzw. amerykanizacji Kościoła kat. w Stanach Zjedn., stosowana na określenie poglądu, który dopuszcza:

  1° w kwestiach doktrynalnych zbyt daleko posuniętą modyfikację lub przemilczanie „niewygodnych" dogmatów,

  2° w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /9 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMENOMINAKANUSHI

  (jap. Amenominakanuśi pan świętego środka nieba), Bóstwo niebieskie (—> amatsukami) w panteonie -> sintoizmu. Pojawił się pośród kosmicznego chaosu wraz z dwoma innymi bóstwami (Takamimusubi — wysoki święty rodzic i Kamimusubi — boski rodzic) jeszcze przed skonsolidowaniem się Ziemi za przyczyną ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMENOTOKATACHI

  (starojap. Amenotokotaći niebiański wszechwładca), Bóstwo niebieskie (-> amatsukami) w panteonie -> sintoizmu.

  Pojawił się pośród kosmicznego chaosu w towarzystwie Umashiashikabihikoji jako następna zmiana bogów, po zniknięciu pierwszej trójcy, za której reprezentanta można uważać —> Amenominakanushi;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMENOUZUME

  (starojap. Amenoudzume niebiańska dziewczyna z przystrojonymi włosami), Bóstwo —> kami w panteonie —> sintoizmu, prawdopodobnie personifikacja tańca rytualnego, mającego na celu łagodzenie gniewu bóstw czy nakłonienie ich do zesłania łaski itp.

  Wg mitu A. tańczyła przed pieczarą, w której skryła się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /1 399

  praca w formacie txt

Do góry