Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AMIS de l' HOMME

  Wspólnota rel. będąca odgałęzieniem —> Badaczy Pisma Świętego. Powstała 1916-19 w Cartigny (Szwajcaria), zał. przez A. Freytaga; po jego śmierci (1947) nastąpił podział wspólnoty na grupę franc, kierowaną przez B. Sayerce'a, z siedzibą w Bordeaux i szwajcarską, kierowaną przez M. Ruffnera. A. liczy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /2 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFILOCH Św. bp. Ikonium w Likaonii

  ur. ok. 340, zm. ok. 396, Krewny Grzegorza z Nazjanzu, przyjaciel Grzegorza z Nysy i Bazylego Wielkiego. Uczył się retoryki u —> Liba-niusza w Antiochii, a nast. przez 6 lat był adwokatem w Konstantynopolu;

  pod wpływem Grzegorza porzucił 370 zawód adwokacki, by wieść życie pustelnicze; 373 za sprawą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMIDYZM

  Zw. także nembutsu-shu, najpopularniejszy kierunek w jap. buddyzmie, który wyróżnia się kultem Buddy —» Amidy;

  skupia ok. 22 min wyznawców w czterech sektach: jishu,jodoshu,shinshu i yuzunembutsushu ; różnice między nimi polegają na częstotliwości używania formuły wezwania Amidy.

   

  W. Gundert...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFITEATR

  (gr. amfitheatrori), Widownia teatralna; jako typ architektoniczny stworzony został dopiero ok. 80 prz. Chr. przez Rzymian z przeznaczeniem na igrzyska; był to wielki budynek odkryty na planie elipsy.

  Na zewnątrz zbudowany był z ciosów kamiennych, a wewnątrz z kamieni i cegieł łączonych cementem; jedno lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFORA

  (gr. amfiforeus), Gliniane naczynie o wydłużonym brzuścu, zwężającym się ku dołowi w kolistą stopkę, lub zakończone ostro (do wstawienia w piasek), z dwoma pionowymi uchwytami i różnie kształtowaną szyjką.

  A. służyła do przechowywania wina, oliwy, a także produktów sypkich; początkowo zdobiono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMHAAREC

  (hebr. 'am ha 'aree lud ziemi lub kraju), Określenie używane w wielorakim znaczeniu w hebr. tekście ST i w zależnej od niego literaturze; w najstarszych tradycjach (Rdz 42, 6; Lb 14, 9) oznacza ludność nieizr. (Hetytów palest., Egipcjan, Kananejczyków), w późniejszych księgach — głównie Izraelitów.

  Do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /2 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMIATINUS

  Kodeks amiatyński, kodeks rękopiśmienny uważany za najstarszy i najlepszy ze wszystkich zawierających całą Vg (w A. brak tylko Ba); napisany przed 716 w klasztorze Jarrow w Anglii, przechowywany jest od 1786 w Bibliotece Florenckiej.

   

  Gregory II 626-627; J. Chapman, The Codex A. and Cassiodorus, RBen 38...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMICINUS JAN bp.

  zm. 16 X 1526, Prawnik. Studiował w Akademii Krak. od 1484; 1487 uzyskał stopień bakałarza, 1490 stopień mgra sztuk wyzwolonych; 1496 wrócił po studiach zagr. do kraju jako dr dekretów i został prof, prawa w Krakowie;

  1497 był dziekanem wydz. prawa; 1504 mianowany bpem tytuł, laodycejskim i sufraganem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFIKTIONIA

  (gr. amfiktyonia), W staroż. Grecji związek państw mający na celu opiekę nad wspólną świątynią i jej majątkiem, regulowanie spraw rel. i kultowych oraz organizowanie igrzysk ku czci bóstw.

  Najstarsza a. powstała w VIII w. prz. Chr. przy świątyni Posejdona na wyspie Kalauria w Zatoce Sarońskiej; do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMIDA

  (sanskr. Amitayus niezmierzon a długowieczność lub Amitabha niezmierzona światłość), Najpopularniejsze spośród wyobrażeń Buddy na Dalekim Wschodzie ( —> mahajana). A. ma królować w raju czystej ziemi, położonym na Zachodzie.

  Mistycznym celem A. jest umożliwienie odrodzenia się w raju każdemu, kto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt

Do góry