Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AMMIRATI BERNARDINO OFM

  ur. 17 XI 1827 w Montalto (Włochy), zm. 22 I 1875 w Wuczang, Wł. misjonarz w Chinach.

  Do zak. wstąpił 1845, święcenia kapł. przyjął 1851; do pracy mis. przygotowywał się w franciszkańskim kolegium mis. w Rzymie; 1853 wyjechał do Chin;

  pracował w prow. Hupej i Hunan; pozostawił napisany w języku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMMON, Ammonios

  Żył w III w., bp Thmuis w Egipcie. Był uczniem i przyjacielem Orygenesa; Euzebiusz (EuzebHist VI 19, 9-10) nazywa go mylnie Amoniuszem Sakkasem;

  przypisuje mu traktat Peri tes Moyseos kai Jesu symfonias, skierowany przeciw gnostycyzmowi i manicheizmowi. A. krytykował sposób nauczania Dionizego Wielkiego o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMMONAS Św.

  Żył w IV w., mnich egip., uczeń św. Antoniego Pustelnika, współorganizator wspólnoty eremitów, a nast. przewodniczący kolonii mnichów w Pispir (Górny Egipt).

  Jego listy pisane w języku koptyjskim, a zachowane w przekł. gr., syr. i łac., są głównym źródłem do historii pierwotnego mona-stycyzmu w Górnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMMONICI

  (bene 'ammon synowie Arrimona), Plemię aram., które ok. 1200 prz. Chr. osiedliło się między Amonem a Jabbokiem (lewe dopływy Jordanu), wypierające tubylczych Refaitów, czyli Zamzummitów (Pp 2,20); stolicą państwa A. była Rabba (dziś Amman).

  Osiedlenie się na ziemiach A. dwóch pokoleń izr., Gada i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /2 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMMUNDSEN VALDEMAR

  ur. 19 VIII 1875 w Nr. Felding (Dania), zm. 1 XII 1936 w Haderslev, Duń. historyk, teolog, ekumenista, bp ewangelicko-augsburski. W 1901-23 był prof, historii Kościoła i historii dogmatów w uniw. w Kopenhadze; po zakończeniu I wojny świat, współpracował z H. Maasem i H.L. Henriodem w komisji mniejszości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMMLANUS MARCELLINUS

  ur. 335 w Antiochii nad Orontesem, zm. ok. 400 w Rzymie, Grek z pochodzenia, ostatni wielki historyk świata antycznego.

  W młodym wieku brał udział w wyprawach wojennych przeciw Gotom, Alemanom i Persom; nawiązujące do Tacyta Rerum gestarum libri XXXI A. obejmują historię Rzymu 96-378, tj. od ces. Nerwy do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMIEL HENRI FRÉDÉRIC

  ur. 27 IX 1821 w Genewie, zm. 11 V 1881 tamże, Pisarz szwajcarski. Pochodził z rodziny kalwińskiej; 1843-48 studiował filozofię w Heidelbergu i Berlinie; w tym okresie zbliżył się do heglizmu; od 1849 wykładał literaturę franc, i estetykę, od 1853 filozofię na uniw. genewskim; wydał drukiem dwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMIENS

  (celt. Samarobriva), Bpstwo w pn. Francji, sufragania Reims, obejmujące terytorium departamentu Somme. Tradycja przypisuje początki chrześcijaństwa w A. działalności św. Firmina, „ucznia apostolskiego" i bpa.

  Pierwsi znani z dokumentów bpi to Eulogiusz, który brał udział w obradach synodu w Kolonii (346)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMINOKWASY

  Związki organ, zawierające grupę aminową i karboksylową; podstawowy składnik białka.

  Wg biochemii w budowie białka bierze udział ok. 25 a., kolejność ich układu określa się jako sekwencję aminokwasową białka; a. łączą się na wszystkie możliwe sposoby, liczba tych połączeń jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMIOT JEAN - JOSEPH SJ

  ur. 8 II 1718 w Tulonie, zm. 9 X 1793 w Pekinie, Franc, misjonarz w Chinach. Znawca języka, dziejów i kultury Chin; jest autorem gramatyki i słownika języka chin. i tatarskiego.

  Ważniejsze dzieła: Art militaire des Chinois (P 1772), Dictionnaire universel de la langue mandchou (1781), Dictionnaire polyglotte...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt

Do góry