Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AMRAFEL

  (hebr. 'Amrafel, LXX Amarfal), Król Szinearu, jeden u uczestników wojennej wyprawy na miasta palest, królów mezopotamskich, którzy uprowadzili m. in. Lota, bratanka Abrahama (Rdz 14,1. 9).

  Brak danych pozabiblijnych uniemożliwia ustalenie chronologii oraz identyfikację A. z którąś z postaci hist.; dawna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMERYKA ŁACIŃSKA

  Pd. i środk. część kontynentu -> Ameryki, skolonizowana przez Hiszpanów i Portugalczyków; obszar 20,5 min km2.

   

  I. Religie pozachrześcijańskie. 11. Kościół katolicki — A. Misje i stabilizacja Kościoła, B. Dzieje Kościoła w XIX i XX w., C. Kościół a problemy społeczne. III. Kościół prawosławny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /64 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORTYZACJA

  (łac. ad do, mors śmierć), Umorzenie długów, zobowiązań kapitałowych; w systemie feudalnym przysługujące udzielnemu panu zabezpieczenie, w drodze przejęcia lub spłaty, praw majątkowych jego poddanych w razie ich śmierci; w prawie kośc. przepisy państw, nie dopuszczające lub ograniczające nabywanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMOR PATRIS FTLHQUE

  Sekwencja o Duchu Świętym, anonimowy utwór wrocł. z XIV w., znany w 2. poł. XV w., odnaleziony w 2 mszałach wrocł.; początek przypomina XII-wieczną sekwencję o Duchu Świętym Amor Patris et Filii (AH 54, 247-248), schemat budowy strof wg -> Lauda Sion;

  w lirycznym tym utworze wielokrotnie pojawia się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORALIZM

  (od gr. a nie i łac. moralis obyczajny), Koncepcja teor. wyrażająca się bądź w relatywistycznym ujmowaniu norm mor. lub w całkowitej ich negacji, bądź też w kwestionowaniu priorytetu wartości mor. na rzecz absolutyzowania niektórych dziedzin życia.

  1. Amoralizm relatywistycznie traktujący normy mor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /8 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORES SENSUS ERIGE

  Hymn w dziennym oficjum czytań w czwartki (II i IV serii) tygodni zwykłych od 1971. Jego 4 zwrotki pochodzą z 8-zwrotkowego utworu akrosty-chicznego Amorem sensus erige, będącego (od X w.) porannym hymnem na wielki post;

  hymn zawiera prośbę o oczyszczenie serc i zwrócenie ich ku miłości Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORIUM

  (ruiny k. Hamzahaci w Turcji), Od V w. bpstwo w metropolii Pessinus (dziś Balahisar); od VIII w. abpstwo autokefaliczne; w IX-X w. metropolia z 4 sufragania-mi; od XIV w. bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORT EUSEBIUS CRL

  ur. 15 XI 1692 w Bibermühle (Bawaria), zm. 5 II 1777 w Polling (tamże), Jeden z najwybitniejszych teologów niem. XVIII w. Studiował w Ingolstadt i Monachium; 1709 złożył profesję zak., 1717 przyjął święcenia kapł. i rozpoczął wykłady filoz., teol. i prawa kan. w instytucie zak. w Polling; 1733-35...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /2 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMON, Ammon, Amun

  Egip. bóg powietrza i urodzaju, czczony początkowo w Hermopolis; od czasów XI dynastii w Tebach, a od ok. 2000 prz. Chr. w całym Egipcie; przedstawiano go w postaci ludzkiej z berłem — symbolem władzy, w prawej ręce i —> ankhem — symbolem życia, w lewej, albo w postaci półludzkiej — z ciałem człowieka i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /2 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMONIUSZ SAKKAS

  ur. ok. 175 w Aleksandrii, zm. 242, Filozof, założyciel szkoły neoplatońskiej, nauczyciel Plotyna, Longina, Hereniusza i Orygenesa.

  Poglądy A. znane są z przekazów jego uczniów, sam bowiem nie pozostawił żadnych prac fiłoz.; z dzieł Plotyna, który uzupełnił jego myśli filoz. i ukształtował w system...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt

Do góry