Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AMERYKA PÓŁNOCNA

  Część kontynentu -> Ameryki, skolonizowana przez Europejczyków, mówiących głównie językiem ang.; obszar 21,5 min km2.

   

  I. Religie pozachrześcijańskie. II. Kościół katolicki — A. Misje i stabilizacja Kościoła, B. Dzieje Kościoła w XIX i XX w., C. Dane statystyczne. III. Kościół prawosławny — 1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /32 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMR(I)TA

  (sanskr. a nie i mr(i)ta zmarły, martwy), Termin staroindoaryjski oznaczający nieśmiertelność; także napój mający zapewniać nieśmiertelność i zabezpieczać przed grozą śmierci oraz pokarm bogów (soma, ambrozja, nektar);

  wg podania, przekazanego m.in. w -> Mahabharacie, napój ten miał powstawać razem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMPÈRE ANDRÉ MARTE

  ur. 22 I 1775 w Lyonie, zm. 10 VI 1836 w Marsylii, Fizyk, matematyk i filozof. Od 1801 był nauczycielem fizyki i chemii w Bourg i Lyonie, gdzie 1804 założył Société Chrétienne (stow, podejmujące dyskusje światopoglądowe); z tego okresu pochodzi praca Considerations sur la théorie mathématique de jeu, Ly...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORTYZACYJNE USTAWY

  Przepisy dotyczące -> amortyzacji; ślady prób prawnego ujęcia amortyzacji spotyka się w IX w. w kapitularzach frankońskich.

  U.a. zaczęły powstawać w XIII w. w zach. Europie przy współudziale średniow. miast dążących do rozwoju handlu i wzrostu kapitału; w zależności od miejscowych warunków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /6 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMPHIPOLIS (Neokhori w Grecji)

  Bpstwo w metropolii Philippi (Filippi) w rzym. prowincji Macedonia II; wzmianki o bpach tytuł, z IV i VII w. oraz z IXX w.; obecnie również bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORYCI, amoraici

  (aram. 'amora mówca, tłumacz), Pierwotnie tłumacze wykładów uczonych żyd. z języka hebr. na aram., natomiast od śmierci rabbiego Judy Hanasi (219) aż do ukończenia -> Talmudu babil, (koniec V w.) nazwa uczonych żyd. zajmujących się wyjaśnianiem przepisów —> Miszny, ich komentowaniem oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMPUŁKA

  (łac. ampulla), Naczynie liturg. szklane lub metalowe służące do podawania kapłanowi wody i wina podczas mszy św. oraz do przechowywania olejów św. ; w starożytności (zw. też amplą) używana do przechowywania płynów, głównie olejów i wonności.

  W początkach chrześcijaństwa znane były zwł. a. :...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /3 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORYCI, Amorejczycy

  (hebr. 'amori), Przedizraelscy mieszkańcy Palestyny. Pierwsze wzmianki o A. pochodzą z kronik egip. z pocz. III tysiąclecia prz. Chr.; wg akadyjskich tabliczek klinowych (spis 3) z XXIII w. prz. Chr. amoryccy koczownicy, nazywani Amurra lub Mar-tu (ludzie Zachodu), zamieszkiwali pustynię syr.-arab. na pn.-wsch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /4 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMPURIAS e TEMPIO

  Bpstw o na Sardynii eryg. w IV w. ; 1503 przeniesiono stolicę biskupią z A. do Castelaragone-se; 1506 diec. A. złączono z diec. Tempio; zajmuje 2505 km2 i liczy 108 212 mieszk., w tym 108 170 katolików, 43 parafie, 78 księży diec. i 9 zak., 4 domy zak. męskie, 14 zakonników, 37 domów zak. żeńskich, 175...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMOS (1)

  (hebr.), Żył w VIII w. prz. Chr., pochodził z Tekoa k. Betlejem, prawdopodobnie najstarszy z —> proroków mniejszych. Nim został powołany na proroka, zajmował się pasterstwem i uprawą sykomor; funkcję proroka Jahwe pełnił na terenie królestwa izr. za panowania Jeroboama II (783-743), „na dwa lata przed...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt

Do góry