Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANAHITA, Ardvi Sura Artanita

  (staropers. anahata potężna, wzniosła, nieskalana), Jedno z głównych bóstw staropers.; pierwotnie bogini wód i ich uosobienie, później pod wpływem kultu —y Asztarte, bogini urodzaju, płodności kobiet, a nawet wojny.

  Zrodziła się na mitycznej górze Huksaira; Artakserkses II Mnemon (401-358 prz. Chr.)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /2 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANABAPTYŚCI

  Nowochrzczeńcy (gr. anabaptizein na nowo chrzcić), radykalny nurt w reformacji XVI w.; nazwa tłumaczy się odrzuceniem chrztu niemowląt na rzecz chrztu dorosłych i w konsekwencji praktyką powtórnego chrztu u przystępujących do ruchu;

  a. dzielili się na odłamy i ugrupowania o znacznych różnicach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /9 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMSZASPAND, Amesza Spenta

  (staropers. amesza nieśmiertelny, spenta błogosławiony, święty), W —> mazdaizmie niewidzialna dla ludzi istota niebiańska, będąca sprawcą dobra; każdy z 6 czy 7 a. ma wyznaczoną sferę działania;

  wszystkie otaczają tron Ahura Mazdy, dowodząc licznym zastępem niższych duchów dobra, zw. jazatami;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANABIOZA

  (gr. anabiosis ożywienie), Wg W.T. Preyera (zm. 1897), który termin ten wprowadził do nauki, powrót organizmu do życia z fazy całkowitego przerwania wszystkich procesów życiowych; współcześnie stan w organizmie, w którym życie zostaje zahamowane, procesy życiowe przytłumione i wstrzymane (nie oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMULA

  Naczynie w kształcie amfory, dzbanka lub flakonu, w którym do XI w. wierni przynosili do kościoła wino potrzebne przy sprawowaniu liturgii; znane są z fresków kata-kumbowych, medalionów i sarkofagów;

  Ordines Romani wśród naczyń eucharyst. wymieniają gemeliones argenliones argénteos; jest to zapewne para a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANACHORECI

  (gr. anachorein oddalić się), Pustelnicy-asceci żyjący z dala od ludzi, oddający się modlitwie, umartwieniu i pracy.

  W dawnym Egipcie anachoretą nazywano chłopa, który porzucił swoje gospodarstwo i uciekł, aby nie odpowiadać za podatki, których nie był w stanie pokryć; w starożytności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /2 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMULET

  (łac. amuletům, arab. humûlet), Przedmiot posiadający w przekonaniu niektórych ludzi tajemniczą, magiczną siłę, ochraniającą właściciela przed złem; jeżeli nadto przynosi on szczęście i powodzenie w przedsięwzięciach, nosi nazwę talizmanu.

  Używanie a. sięga prawdopodobnie epoki mł. paleolitu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /3 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMOS (2)

  Diec. w Kanadzie eryg. 3 XII 1938 jako sufragania Quebec; zajmuje 208 000 km2 i liczy 95 762 mieszk., wszyscy katolicy, 77 parafii, 107 księży diec. i 33 zak., 6 domów zak. męskich, 79 zakonników, 20 domów zak. żeńskich, 463 siostry (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMRAVATI, Amarawati

  Bpstwo w środk. Indiach eryg. 8 V 1955 z części archidiec. Nagpur, której jest sufragania; zajmuje 81 492 km2 i liczy 8,3 min mieszk., w tym 18 309 katolików, 15 parafii, 15 kapłanów diec. i 11 zak., 1 dom zak. męski, 13 zakonników, 12 domów zak. żeńskich, 116 sióstr.A. było, zwł. w II i III w. centrum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMOSA KSIĘGA

  W TH i Vg trzecia, w LXX druga z ksiąg —> proroków mniejszych. Treścią k.A. są upomnienia i groźby wymierzone przeciw Judzie i Izraelowi oraz narodom ościennym. Spośród wielu propozycji podziału k.A. myśli autora najbardziej wydaje się odpowiadać podział na 3 części poprzedzone tytułem (1,1): I. Sąd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /3 717

  praca w formacie txt

Do góry