Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANAKLET I, Anenkletos, Cletus, Św. pap.

  Żył w I w., umęczony za ces. Domicjana; wg najstarszego wykazu papieży miał być drugim z kolei następcą św. Piotra; daty panowania A. 79-90 zostały sfingowane w III lub IV w. ;

  ze względu na różną pisownię imienia Katalog liberiański i Kalendarz rzym. rozróżniały błędnie dwu papieży; Kleta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKEFALAIOSIS

  (gr. streszczenie, powtórzenie; odpowiednik łac. recapitulatió), W retoryce gr. końcowa, streszczająca część przemówienia.

  W formie czasownikowej (od anakefalaio-omai) termin a. dwukrotnie występuje u Pawła Apostoła; w Rz 13, 9 ma znaczenie streszczenia: w przykazaniu miłości bliźniego streszczają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKATHARSIS

  (gr. anakatharsis tón palaion nómon selekcja dawnych praw), Nie dokończony kodeks praw. ces. bizant. Bazylego I (IX w.).

  Dążąc do odrodzenia prawodawstwa rzym., Bazyli postanowił zrekonstruować prawo (kodeks) -> Justyniana, uzupełniając je nowymi ustawami; komisja rewizyjno-kody-fikacyjna zdołała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAEA (Anya w Turcji)

  Bpstwo w metropolii Efez (ruiny k. Ayasoluk) w rzym. prowincji Azja I; bpi znani z III-XIII w.; obecnie bpstwo tytuł.; 1802 powstało bpstwo gr. w miejscowości Krenes, a 1906 metropolia o nazwie Krenes i Aneon.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A MUNDI FELLE SUBLEVA, Maria, per precamina

  Anonimowa śląska sekwencja z XIV w. na święto —> Nawiedzenia NMP; odnaleziona 1964 przez H. Kowalewicza w rpsie mszału kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu z 1364; jedna z najlepszych sekwencji średniow. powstałych w Polsce.

  Część początkową utworu stanowią rozważania na temat zwiastowania i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAFORA

  (gr. anaphora podniesienie, Hbr 7, 27 i 13, 15 oraz LXX Ps 50, 61 — ofiara), W sensie właściwym — wielka modlitwa eucharyst. —> Kościołów wsch. obejmująca modlitwy odmawiane przez celebransa, od modlitwy dziękczynnej do Modlitwy Pańskiej; wyjątkowo u — koptów — całość liturgii eucharyst.;

  w sensie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /4 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMYOT JACQUES bp.

  ur. 30 X 1513 w Melun, zm. 6 II 1593 w Auxerre, Franc, humanista. Po studiach w Paryżu wykładał grekę i łacinę w Bourges; kilka lat spędził we Włoszech, zbierając materiały do tłumaczeń autorów gr. i pełniąc misje dyplomatyczne, m.in. na Soborze Tryd. (1551); po powrocie został wychowawcą synów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAGNI

  Miasto 50 km na pd.-wsch. od Rzymu, siedziba bpstwa podległego bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Wg lokalnej tradycji św. Piotr w drodze do Rzymu miał tu głosić ewangelię; w rzeczywistości apostołem A. był w końcu II w. Julian z Dalmacji, który za panowania ces. Marka Aureliusza poniósł śmierć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMYRAUT MOYSE

  ur. 1596 w Bourgueil k. Tours, zm. 8 11664 w Saumur, Franc, teolog kalwiński. Był pastorem w Maine i Saumur, od 1633 prof, teologii w Saumur; 1634 wydał poświęcony problematyce przeznaczenia Traité de la prédestination, w którym odstąpił od zasad głoszonych przez Kalwina, podkreślając mor. prawo wolności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMSTERDAMSKIE ZGROMADZENIE OGÓLNE Ekumenicznej Rady Kościołów

  (22 VIII — 4 IX 1948), Ogólnoświat. konferencja ekum. przedstawicieli 147 Kościołów chrzęść, z 44 krajów; przygotowywana organizacyjnie od 1937, przekształciła się w I zgrom, ogólne centralnej instytucji ruchu ekum. -> Ekumenicznej Rady Kościołów (ERK).

  W 1937 wspólny komitet -> Praktycznego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /6 399

  praca w formacie txt

Do góry