Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ezechiel

  [VI wiek p.n.e.], jeden z proroków izraelskich, tradycyjnie zaliczany do czterech proroków większych, obok Izajasza, Jeremiasza i Daniela. Deportowany przez Babilończyków w pierwszych latach VI wieku p.n.e., na wygnaniu głosił swoją naukę. W profetycznej myśli żydowskiej reprezentuje kierunek...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flawia Domitylla

  Żona Flawiusza Klemensa, wygnana na jedną z wysp w czasie prześladowań za Domicjana. Euzebiusz z Cezarei nazywa ją siostrzenicą Flawiusza Klemensa, ale jest to informacja błędna. Legenda chrześcijańska czyni ją dziewicą, która poniosła śmierć męczeńską za to, że odtrąciła miłość tego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faryzeusze

  [stronnictwo polityczno-religijne w Judei]. Pojawienie się sprzecznych kierunków lub sekt w judaizmie jest, jak się wydaje, następstwem powstania Machabeuszów. Zwłaszcza faryzeusze zdają się kontynuować linię tych hasidim (pobożnych), którzy poparli bunt z tych samych powodów co esseńczycy. Jedni i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flawiusz Klemens

  Stryjeczny brat cesarza, jedna z ofiar prześladowania za Domicjana. Oskarżenie o ateizm, które było motywem skazania go na śmierć, posłużyło zapewne tylko jako pretekst do pozbycia się człowieka, który z racji urodzenia mógł pretendować do sukcesji po tyranie. Możliwe, że okazywał co najmniej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filip [jeden z synów Heroda Wielkiego]

  Po śmierci ojca (4 r. p.n.e.) został tetrarchą terenów zajordańskich, położonych na północ od Perei, z ludnością w większości pogańską. Filip pozostawał pod silnym wpływem hellenizmu i nawet - czego nie robił żaden władca żydowski kazał bić monetę ze swoim wizerunkiem. Po jego śmierci w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelia

  Z greckiego euangelion, co znaczy „dobra nowina". W słownictwie chrześcijańskim oznaczała bądź naukę Jezusa i jego uczniów, bądź pisma, w których jest ona zawarta. Kościół uznał za natchnione i wcielił do kanonu cztery Ewangelie, które tradycja przypisuje Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi i Janowi...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eunapiusz

  345-ok. 420 roku n.e., sofista grecki rodem z Sardes. Studia odbył w Atenach i dał się wtajemniczyć w misteria eleuzyjskie. Autor życiorysów sofistów i dzieła historycznego, w którym doprowadził swoją relację do 404 roku n.e. Gorliwy poganin, wychwalał Juliana Apostatę i ostro krytykował cesarza...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enkratyci

  Z greckiego enkrateia, co oznacza „opanowanie siebie", określenie obejmujące różne kierunki i sekty starożytnego chrześcijaństwa, głoszące bardzo surową ascezę, a w szczególności wstrzymywanie się od jedzenia mięsa i picia wina, często też potępiające małżeństwo.

  Apologeta Tacjan - z tego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt

  Był prowincją perską w okresie, gdy podbił go Aleksander; następnie przeszedł pod panowanie Ptolemeuszów, czyli Lagidów, a po zwycięstwie Oktawiana nad Antoniuszem w bitwie pod Akcjum w 31 roku p.n.e. pod panowanie Rzymu. Od 27 roku p.n.e. stał się osobistą własnością cesarza, którego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euzebiusz z Cezarei [Palestyńskiej]

  ok. 265-ok. 340 roku n. e., historyk Kościoła. Urodzony w Palestynie, kształcił się w Cezarei, dokąd schronił się po męczeńskiej śmierci swojego mistrza Pamfila (309 lub 310 r.), w Tyrze, a potem w Egipcie, gdzie z kolei sam został uwięziony.

  Zwycięstwo Konstantyna zaprowadziło go na tron...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /983

  praca w formacie txt

Do góry