Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANALITYCZNA PSYCHOLOGIA

  Psychologia kompleksowa (terminy CG. Junga), jeden z 4 kierunków psychologii głębi, stosujący praktyczną analizę psychol. w badaniu świadomości i podświadomości człowieka, pokrewny — psychoanalizie S. Freuda i -> psychologii indywidualnej A. Adlera.

  Twórcą p.a. był Jung, który rozszerzając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /4 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA

  (gr. analysis rozbiór), Rozkładanie całości na elementy, najczęściej' niejednorodne, nieintegralne; poznawcze rozpatrywanie czegoś przez: rozbiór na części składowe, wyróżnianie elementów pierwotnych, wyszukiwanie czynników konstytutywnych lub warunkujących, przyczyn, dochodzenie do pryncypiów; niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /8 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKSYMANDER z MLLETU

  ur. ok. 610, zm. 546 prz. Chr., Gr. filozof przyrody ze szkoły jońskiej, uczeń i kontynuator myśli Talesa z Miletu. Napisał pierwsze w Grecji dzieło filoz. Peri fyseos (O przyrodzie), które zaginęło; poglądy filoz. A. znane są z cytatów w dziełach jego uczniów, szczególnie Teofrasta.

  A. postawił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /2 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA WIARY, analysis fidei

  W znaczeniu ogólnym traktat teol. o wierze; w znaczeniu ścisłym, spekulatywna próba teol. wyjaśnienia oraz zharmonizowania wszystkich składników aktu -> wiary, tj. jego rozumności, pewności, dobrowolności i nadprzyrodzoności. A.w. nie wyczerpuje się w rozpatrywaniu psychol. (opis aktu wiary jako rel...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /24 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKSYMENES z MILETU

  ur. ok. 585, zm. 525 prz. Chr., Gr. filozof ze szkoły jońskiej, kontynuator myśli Anaksy-mandra.

  Był autorem dzieła Perifyseos (O przyrodzie), z którego zachowały się fragmenty znane z dzieł późniejszych filozofów. A. koncentrował się na poszukiwaniu istoty wszechświata oraz odpowiedzi na pytanie, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /2 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGIA

  (gr. analogia odpowiedni stosunek), Podobieństwo, zwł. oparte na odpowiedniości relacji; upodobnienie przez proporcję. A. może być podstawą: Io wiązania stanów rzeczy, 2° przenoszenia nazw z jednego przedmiotu na inne oraz twierdzeń o jednym przedmiocie na inny. O a. w sensie techn. mówi się przede...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /64 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ANALECTA CRACOVIENSIA"

  Studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae; rocznik nauk. Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, wyd. od 1969; publikuje art. z zakresu filozofii, teologii, prawa kan. i historii Kościoła, nadto sprawozdania z sympozjów naukowych.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALFABETYZM

  Brak umiejętności czytania i pisania, w konsekwencji porozumiewania się za pomocą słowa druk. i pisanego, u młodzieży w wieku szkolnym i dorosłych. Rozróżnia się a. całkowity i częściowy (brak umiejętności pisania), a. pierwotny u osób, które nigdy nie umiały czytać i pisać, oraz a. wtórny u osób...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /6 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKSAGORAS

  ur. ok. 500 w Klazomenaj, zm. 428 prz. Chr., gr. Filozof mł. szkoły jońskiej, uczeń Anaksymenesa Hermotima, nauczyciel Peryklesa, Eurypidesa i Archelaosa. Oskarżony przez Kleona i Tucydydesa o ateizm, opuścił Ateny, chroniąc się w Lampsaku, gdzie założył szkołę; autor dzieła Peri fy seos...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /3 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKLET II, Petrus, Petri Leonis, Pierleone

  ur. w 2. poł. XI w. w Rzymie, zm. 25 I 1138 tamże, Antypapież. Pochodził z bogatej, pierwotnie żyd. rodziny rzym. bankierów, Pierieonich; studiował w Paryżu, później wstąpił do zak. benedyktynów w Cluny; 1116 został kard.; będąc zwolennikiem reformy gregoriańskiej, wspomagał finansowo pap. Paschalisa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /3 176

  praca w formacie txt

Do góry