Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANASTAZJA

  ur. ok. 1164, zm. po 31 V 1240, Córka Mieszka Starego, prawdopodobnie z drugiego małżeństwa z Rusinka Eudoksją, żona księcia pomorskiego —> Bogusława I. Jej ślub 1177 z Bogusławem I miał na celu podtrzymanie związku polit, z Pomorzem Zach.;

  po śmierci męża i synów, Bogusława II i Kazimierza II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTASIOPOLIS (2)

  (Buru-Kalesi w Turcji), Bpstwo w metropolii Trajanopolis (ruiny k. Urumgik) w rzym. prowincji Europa; wymieniane w źródłach od IV do XIII w.; bpi nieznani; od XVII w. bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTASIMATARION

  Księga zawierająca melodie do -> troparionów śpiewanych w niedzielnych laudesach i nieszporach w bizant. liturgii. Pierwszymi kompozytorami tych melodii, które zachowały się tylko w rpsach, byli J. Glykys i dwaj Chryzafowie;

  najwyżej oceniane są melodie Piotra z Peloponezu z XVIII w., wyd. 1820 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTASIOPOLIS (1)

  Bpstwa hist, w Azji Mniejszej.

  1. A. in Caria (niezident. miejscowość w pd.-zach. Turcji), bpstwo w metropolii Stauropolis; znani bpi z VI w.

  2. A. in Galatia I —> Sergiopolis.

  3. A. in Galatia II (Beypazarii w Turcji), bpstwo w metropolii Ancyra; do czasów ces. Anastazego I (491-518) nosiło nazwę Lagania;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANARCHIA

  (gr. an archia brak władzy, bezkrólewie, bezprawie), Lekceważenie przez członków społeczeństwa wszelkiej dyscypliny, praworządności i porządku (a. w znaczeniu potocznym); bezpaństwowy stan społeczeństwa, w którym nie obowiązuje żadne prawo;

  idealny ustrój społ. i polit., w którym jednostka nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANARCHIZM

  Kierunek społ.-filoz. i polit. XIX w. dążący w imię absolutnie pojętej wolności do uformowania społeczeństwa, w którym podstawę działania stanowiłaby nieograniczona wola jednostek, a nie przyjęty status prawny;

  a. był wynikiem swoiście rozumianej koncepcji prawa naturalnego (człowiek ma wrodzone...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /4 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASARTHA

  (niezident. miejscowość w pobliżu Kinnesrin w Syrii), W VI w. samodzielne abpstwo w patriarchacie Antiochia, w rzym. prowincji Syria I; wzmianka o bpach z V w.; obecnie abpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAMNEZA

  (gr. anamnesis przypominanie, reminiscencja), Występuje jako filoz. teoria poznania oraz teol. interpretacja aktualizowania zbawczych wydarzeń życia Jezusa Chrystusa.

  I. W FILOZOFII POZNANIA — teoria interpretująca poznanie ludzkie wyłącznie jako umysłowy proces przypominania sobie, niezależny od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /11 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANANIASZ, Chananiasz

  (hebr. Hananjah Jahwe okazał miłosierdzie), Imię często występujące w Piśmie św.

  1. A., syn Azzura z Gibeonu, fałszywy prorok, przeciwnik Jeremiasza; przepowiadał Żydom koniec niewoli babil, po dwóch latach i powrót do Izraela oraz odzyskanie świętych naczyń zrabowanych przez Nebukadnezara II ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYCZNA FILOZOFIA

  Niejednolity nurt w filozofii XX w., zapoczątkowany w Anglii (G.E. Moore, B. Russell), kontynuowany od 1940 w Ameryce (W.V.O.Quine, N. Goodman). Cechą charakterystyczną f.a. jest przekonanie, że zadaniem filozofii jest praca nad analizą języka potocznego i nauk. w celu dokładnego wyjaśnienia sensu pojęć i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /4 674

  praca w formacie txt

Do góry