Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANASTAZY IV, Conradus de Suburra

  Rzymianin, zm. 3 XII 1154 w Rzymie, papież od 12 VII 1153. Zwolennik pap. Innocentego II, byl od 1130 jako kard.-bp Sabiny jego namiestnikiem rzym., gdy Innocenty musiał opuścić Rzym, zajęty przez antypap. Anakleta II;

  krótki pontyfikat A. zaznaczył się jedynie zacieśnieniem związków Stolicy Apost. ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZY I

  ur. 431 w Epidamnos (dzisiaj Durrěsi w Albanii), zm. 9 VII 518 w Konstantynopolu, Cesarz bizant., zwolennik -> monoiizytyzmu. Po śmierci ces. Zenona A. poślubił jego żonę, Ariadnę; na żądanie patriarchy konstant. Eufemiusza złożył wyznanie wiary zgodne z duchem Soboru Chalced., po czym został ces...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZY APOKRYZJARIUSZ Św.

  zm. 11 X 666, Kapłan, uczeń św. Maksyma Wyznawcy, —» apokryzjariusz pap. w Konstantynopolu.

  Sprzeciwił się 647 edyktowi Typos ces. Konstansa II, akceptującemu doktryny teol. -> monoteletyzmu, za co został skazany na wygnanie do Trapezuntu (Trabzon w Turcji) i Mesembrii (obecnie Nesebyr w Bułgarii nad M...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZJA ŚWIĘTOSŁAWA

  Rzekomo żona Ziemomysła, matka Mieszka I. Wiadomość o A. znajduje się w odkrytym na pocz. XX wieku w Budzisławiu Kościelnym (pow. Konin) żywocie jej córki Adelajdy-Włodzisławy; autentyczność tego źródła jest kwestionowana;

  główny argument za jego wia-rogodnością stanowiło imię Świętosławy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZY BIBLIOTEKARZ

  ur. 817, zm. 879, Antypapież. Na podstawie badań J. Hergenröthera i A. Lapôtre'a przyjmuje się, że A., bibliotekarz Kościoła rzym., jest identyczny z antypap. A. III; wychowany wśród mnichów gr., zdobył rzadką wówczas na Zachodzie znajomość języka greckiego.

  Ok. 847 został kreowany przez pap. Leona IV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZY I Św.

  Rzymianin, zm. 19 XII 401, papież od 26 XI 399. Podczas swego pontyfikatu zajmował się sporami o prawowierność Orygenesa;

  szczególną troską otoczył Kościół afryk., m.in. upominał bpów, którzy na synodzie w Kartaginie (401) postanowili, aby z powodu braku kleru pozostawiać na dawnych stanowiskach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZY STARSZY Św.

  zm. 599, Patriarcha Antiochii. Jako mnich został 559 wybrany patriarchą; przeciwstawiał się ces. Justynianowi I, usiłującemu narzucić doktrynę -> aftarto-doketów; szczodrobliwością naraził się ces. Justynowi II, który 570 skazał go na wygnanie do Jerozolimy; ces. Maurycy, na prośbę pap. Grzegorza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZY II

  Rzymianin, zm. 19 XI 498, papież od 24 XI 496. Pontyfikat objął będąc diakonem; okres jego rządów wypełniały nieudane starania o zakończenie schizmy patriarchy Akacjusza;

  A. wysłał w tej sprawie bpów Cresconiusa i Germana do cesarza bizant. Anastazego; w liście stwierdził, że obowiązuje nadal zakaz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTASIS

  (gr. powstanie, zmartwychwstanie).

  1. Budowla wzniesiona nad grobem i miejscem zmartwychwstania Chrystusa w Jerozolimie z polecenia ces. Konstantyna Wielkiego przez architekta Zenobiusza.

  Miała ona formę konchy skierowanej ku wschodowi ; jej mury z zewnątrz wieloboczne, a wewnątrz półokrągłe, od pn., zach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /3 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZJA Św.

  zm. 304 w staroż. Sirmium (dziś Srem-ska Mitrovica w Jugosławii), Męczenniczka z czasów prześladowań za ces. Dioklecjana, czczona niegdyś w dzień Bożego Narodzenia. Relikwie jej przeniósł do Konstantynopola patriarcha Gennadiusz (458-471).

  Rzymski kult A. jest związany z bazyliką położoną u stóp...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /1 227

  praca w formacie txt

Do góry