Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANATOT

  (hebr. 'Anatot miejsce [bogini] Anat), Miasto kapł. (lewickie) leżące 4,5 km na pn.-wsch. od Jerozolimy; obecnie Ras el-Charrubeh. Początki osadnictwa w A. sięgają czasów Saula (1012-04 prz. Chr.);

  do A. został zesłany na wygnanie arcykapłan Abiatar z linii Itamara za poparcie udzielone bratu Salomona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAT

  (ugaryckie znak, zamiar, wola), Kananejska bogini płodności, łowów i wojny; siostra (niekiedy żona) Alijan—>-Baala, któremu pomagała w walce z -> Motem, bogiem bezpłodności i śmierci.

  W Ugarit (obecnie Ras Szamra) nazywana była Dziewicą i Opiekunką ludów (ANET 129-142), a w inskrypcjach fen. (ok. 2000...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANATUYA

  Diec. w Argentynie eryg. 10 IV 1961 jako sufragania Tucumán; zajmuje 68 000 km2 i liczy 160 000 mieszk., w tym 144 000 katolików, 10 parafii, 34 ośrodki duszpast., 9 księży diec. i 8 zak., 10 zakonników, 1 dom zak. żeński, 5 sióstr (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANATEMA

  (gr. anathema przedmiot umieszczony u góry, zawieszony).

  I. W PIŚMIE ŚWIĘTYM — W 2 Mch 9, 16 i Łk 21, 5 a. oznacza, podobnie jak w gr. literaturze klasycznej, przedmiot poświęcony bóstwu, zawieszony na ścianach lub kolumnach świątyni w rodzaju chrzęść wotum; poza tym w LXX (Kpł 27, 28-29; Pwt 7, 26;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /5 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANATETARTE

  (niezident. miejscowość w Turcji), Bpstwo w metropolii Stauropolis (Geira, Geyre) w rzym. prowincji Ka-ria; wzmianki o istnieniu bpstwa od IV do XIII w.; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANATHEMATISMATA

  Decyzje soborowe potępiające błędy w sprawach wiary i moralności; zaczynają się od słów si quis dixerit, a kończą zwrotem anathema sit (jeśli by ktoś powiedział..., niech będzie wyklęty).

  Sobór Tryd. nazywa a. kanonami, w odróżnieniu od zarządzeń dyscyplinarnych, zw. dekretami (decreta de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANATOL Św. bp. Laodycei

  zm. ok. 282, Chronograf. Pochodził z Aleksandrii, gdzie założył szkołę i wykładał filozofię w duchu Arystotelesa, arytmetykę i retorykę.

  Bp Cezarei Palestyńskiej, Theotekones, wyświęcił go na swego pomocnika z prawem następstwa; 268 w drodze na synod do Antiochii A. zatrzymał się w Laodycei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANATOL Św.

  zm. 3 VII 458 w Konstantynopolu, Patriarcha. Pochodził z Aleksandrii; był uczniem Cyryla Aleks., który wyświęcił go na diakona i mianował swoim -> apokryzja-riuszem w Konstantynopolu; funkcję tę pełnił A. także za następcy Cyryla, patriarchy Dioskura;

  po śmierci patriarchy Konstantynopola Flawiana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZY z SYNAJU Św.

  zm. ok. 700, Teolog i egze-geta. Początkowo przebywał w Jerozolimie, a nast. był -> igu-menem w klasztorze na Synaju; kilkakrotnie (640, 678, 689) odbywał podróże do Aleksandrii, gdzie prowadził teol. dysputy, w których bronił tradycyjnej nauki Kościoła przed atakami nestorianów, monofizytów, monoteletów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZY III

  Rzymianin, papież 911-913. Wyniesienie zawdzięczał książętom Tuskulum; odpowiedź A. na protest patriarchy konstant. Mikołaja, w sprawie zgody legatów poprzednika A., pap. Sergiusza III, na zawarcie czwartego małżeństwa przez cesarza bizant. Leona VI, zaginęła.

   

  Jafi'é I 448; Seppelt H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /325

  praca w formacie txt

Do góry