Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANDRZEJ BOBOLA Św. SJ

  ur. 30 XI 1591 w Strachocinie k. Sanoka, zm. 16 V 1657 w Janowie Poleskim.

  Pochodził z rodziny szlacheckiej; do zak. wstąpił 1611 w Wilnie; w Akademii Wil. 1613-16 studiował filozofię, a 1618-22 teologię; 1622 przyjął święcenia kapłańskie. Pracował 1623-24 jako kaznodzieja i spowiednik w Nieświeżu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /4 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJ

  Daty życia nie znane, malarz ruski sprowadzony do Polski przez Władysława Jagiełłę w 1. poł. XV w. Pochodził prawdopodobnie z Rusi Czerwonej; niektórzy badacze identyfikowali go z Andrzejem Rublewem (I. Grabar, Teofan Grek, Kazań 1923); był jednym z trzech wykonawców polichromii kościoła Świętej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJ CORSINI Św. bp.

  ur. 30 XI 1302 we Florencji, zm. 6 I 1374 tamże. W 1316 wstąpił do zak. karmelitów we Florencji; święcenia kapł. przyjął 1328, nast. studiował teologię w Paryżu;

  po powrocie do Włoch był lektorem Pisma św. we Florencji, a od 1348 prowincjałem Toskanii; 1349 mianowany bpem Fiesole, podjął reformę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDROZIO, Androzi FULVIO SJ

  (W Polsce zw. Androcy), ur. 1523 w Montecchio (Włochy), zm. 27 VIII 1575 w Ferrarze, Wł. pisarz ascetyczny.

  Do zak. wstąpił 1555; po święceniach kapł. był duszpasterzem, a nast. kierował kolegiami we Florencji i Ferrarze; jest autorem Della meditazione della vita e morte del nostro Salvatore (Mi 1579)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDROGYNIA

  (gr. aner mężczyzna, gyne kobieta), Dwu-płciowość; w mitach i wierzeniach rel. przekonanie o jednoczesnym istnieniu w bóstwie pierwiastka męskiego i żeńskiego.

  Posługując się językiem biologii a. tłumaczy w sposób obrazowy prawdę metafiz. o współistnieniu w bóstwie przeciwieństw (tzw. coincidentia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRONICUS TRANQULLLUS PARTHENIUS

  Żył na przełomie XV i XVI w., humanista. Do Polski przyjechał po raz pierwszy, powracając z prymasem J. Łaskim z obrad V Soboru Later. (1512);

  pod koniec 1544 przybył na dwór kasztelana pozn. Andrzeja Górki, później przebywał na dworze hetmana Jana Tarnowskiego; utrzymywał także kontakty z rodziną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRONIK z RODOS

  Żył w I w. prz. Chr., scholarcha w szkole Arystotelesa. Ok. 70 podjął prace filol., edytorskie i eg-zeget. nad mało znanymi pismami szkolnymi Arystotelesa i jego następcy, Teofrasta;

  wg przyjmowanego wówczas podziału filozofii wyróżnił pisma: log., przyr. (taphysikd); pisma dotyczące tzw. pierwszej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDROUSA

  Bpstwo w Grecji, sufr. Monembasii, powstałe prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV w.; bpi znani od 1717; 1833 wskutek reorganizacji Kościoła w Grecji diec. A. została zniesiona.

   

  S. Vailhé, DHGE II 1804.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDROUTSOS CHRESTOS

  ur. 1869 w Kios (Bitynia), zm. 1937 w Atenach, Prawosł. filozof i teolog. Od 1912 był prof, teologii dogm. i mor. w uniwersytecie ateńskim.

  Spośród opublikowanych ok. 20 prac do najważniejszych należą: To kakán para Platoni I-II, At 1896-97 (pojęcie zła u Platona), He tu Plátanos theoria tes gnozeos, At...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRIOLLI MICHAŁ ELWIRO

  ur. 2 XI 1836 w Wilnie, zm. 23 VIII 1895 w Nałęczowie, Malarz, grafik, ilustrator. Studiował medycynę w Moskwie, malarstwo w Petersburgu, nast. w - Accademia di San Luca w Rzymie;

  uwięziony 1866 za udział w powstaniu styczniowym i późniejszą działalność konspiracyjną, kilka lat spędził na zesłaniu w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /1 799

  praca w formacie txt

Do góry