Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Galileja

  Północna część Palestyny, najżyźniejsza i najludniejsza. Jezus, który według tradycji urodził się w Betlejem w Judei, tutaj spędził większą część życia.

  Związek pomiędzy przydomkiem „Nazarejczyk" a galilejskim miastem Nazaret bywał czasem podawany w wątpliwość, ale chyba niesłusznie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galacja

  Kraina w centrum Azji Mniejszej, zwana tak od Galatów, ludu pochodzenia celtyckiego, którzy osiedli tutaj w III wieku p.n.e. Powstało tam lokalne państwo, które przy poparciu Rzymian powiększyło się o Likaonię i Pizydię, położone na południe od ziem Galatów. Gdy umarł ich król Amyntas (25 r. p.n.e.)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filip Arab

  Cesarz pochodzący z Trachonitydy, wyniesiony na władcę przez armię w okresie anarchii wojskowej w latach 244-249. Bez powodzenia usiłował założyć dynastię. Chrześcijanie, a w tym, jeśli mamy wierzyć świętemu Cyprianowi, i biskupi, sprawowali za jego panowania funkcje państwowe. Jego opowiedzenie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galeriusz [Caius Galerius Valerianus Maximianus, cesarz rzymski]

  Pochodził z Dacji, z ubogiej rodziny; Dioklecjan zauważył jego talenty wojskowe i wyznaczył go jako cezara Wschodu w 293 roku, podczas gdy tę samą funkcję na Zachodzie pełnił Konstancjusz Chlorus przy Maksymianie. W ten sposób dyarchia, ustanowiona w 285 roku, przeistoczyła się w tetrarchię...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filon z Aleksandrii

  15 rok p.n.e.-50 rok n.e., filozof żydowski pochodzący z zamożnej rodziny aleksandryjskiej. Prestiż i autorytet, jakimi cieszył się u współwyznawców w Aleksandrii, sprawiły, że wybrano go jako kierownka delegacji wysłanej do Kaliguli po szczególnie wrogiej manifestacji antysemityzmu (patrz jego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galia

  Została nawrócona z pewnością przed II wiekiem, ale mogły tam istnieć wcześniej małe ośrodki chrześcijańskie na wybrzeżu Morza Śródziemnego, zwłaszcza w Marsylii, która była główną bramą Wschodu do Galii. Chrześcijaństwo przenikało zapewne za pośrednictwem kolonii ze Wschodu, postępując...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filostratos

  Retor grecki, słynny epistolograf, autor Żywotów sofistów.

  Na prośbę Julii Domny, żony cesarza Septymiusza Sewera, napisał Żywot Apoloniusza z Tyany, utrzymując, że oparł się na źródłach pisanych, m.in. na listach samego Apoloniusza, co zdaje się jest fikcją. Bohatera swojego przedstawia nie jako...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ezdrasz

  [V/IV wiek p.n.e., kapłan żydowski], odrodził judaizm i odbudował świątynię po powrocie z niewoli babilońskiej. Kanoniczna Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza, którą Biblia grecka nazywa niekiedy II Księgą Ezdrasza, opowiadają o tym odrodzeniu; są one kontynuacją dwóch Ksiąg Kronik i wyszły z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galien

  Cesarz rzymski, syn Waleriana, który przyjął go za współrządcę w 253 roku i po którym Galien objął władzę (260-268 r.). Historycy starożytni przedstawiają go jako rozpustnika, okrutnika i władcę nieudolnego. Sąd ich, na pewno przesadny i stronniczy, pozostaje w sprzeczności z pochwałami, jakimi...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Firmikus Matemus [Juliusz]

  Chrześcijański autor piszący po łacinie; żył w IV wieku. Jest autorem traktatu o astrologii Matheseos libri VIII oraz apologii De errore profanarum religio-num. Nawrócił się prawdopodobnie w okresie dzielącym powstanie tych dwóch dzieł. Zdaje się, że urodził się na Sycylii w rodzinie miejscowej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt

Do góry