Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANDRZEJEWICZ ANTONI bp.

  ur. 21 V 1837 w Kotowiecku (pow. Pleszew), zm. 15 IX 1907 w Zabartowie (pow. Wyrzysk). Do seminarium duch. wstąpił w Poznaniu;

  8 VII 1860 otrzymał święcenia kapł.; pracował w duszpasterstwie, a 1886 został rektorem gnieźn. seminarium duch.; od 1890 był bpem sufraganem w Gnieźnie;

  wkrótce zrzekłszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANERIO GIOVANNI FRANCESCO ks.

  ur. 1567 w Rzymie, zm. 9 VI 1630 w Grazu, Kompozytor szkoły rzym., kontynuator stylu polifonii a cappella (G.P. Palestrina), śpiewak. W 1575--79 śpiewał w chórze chłopięcym Palestriny przy bazylice św. Piotra w Rzymie;

  1600-03 był dyrygentem kapeli w bazylice św. Jana na Lateranie, 1613-20 w kościele S...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJEWICZ LUDWIK OP

  zm. 8 IV 1698 w Nowogrodzie, Prowincjał. Do zak. wstąpił we Lwowie; śluby zak. złożył 30 XII 1663; kształcił się we Florencji i Neapolu;

  od 1671 wykładał w studium gen. lwowskim filozofię oraz teologię, z której 1687 otrzymał tamże doktorat; był wikariuszem gen. domin. —> obserwantów, tzw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJ z WIŚLICY bp.

  zm. 1356 prawdopodobnie w Awinionie, Poseł ostatnich Piastów, kurialista awinioński.

  W młodości odznaczył się w służbie kancelaryjnej na dworze Władysława Łokietka; począwszy od 1322 był wielokrotnie posłem król. do Kurii pap. w Awinionie; 1342 przyczynił się do wyboru Jarosława Bogorii, kandydata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJ z SANDOMIERZA, Andrzej Rusiniec, Rutheni OP

  Żył na przełomie XIV i XV w., prowincjał od 1397. Przy poparciu bpa wrocł. Wacława, dążył do usunięcia —> walden-sów ze Śląska;

  w oparciu o uprawnienia wynikające z bulli pap. Jana XXII z 29 II 1327 mianował we Wrocławiu pierwszym inkwizytorem Jana Gliwicza;

  1399 uzyskał od królowej Jadwigi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJ SZELIGA bp.

  ur. w Wilnie, zm. 1491 tamże. Pochodził ze znanego na Litwie rodu; studiował w Akademii Krak., gdzie uzyskał doktorat z teologii; był kanonikiem kapituły wil.; po śmierci bpa wil. Jana Łosowicza został 1481 jego następcą.

   

  HPP Vin 606; W. Przyalgowski, Żywoty biskupów wileńskich, Ptb 1860, I 64; J...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJ WASIŁO, Andrzej z Krakowa, Andrzej Polak, Andrzej Wasillo OFM

  zm. 14 XI 1398 w Wilnie, Pierwszy bp Seretu, pierwszy bp wileński. Pochodził z Małopolski; wstąpił do zak., zyskując ok. 1354 sławę jako kaznodzieja na Mazowszu i pogańskiej jeszcze Litwie;

  1371 zosta! bpem nowo otworzonego bpstwa sereteńskiego w Mołdawii dzięki poparciu Elżbiety Łokietkówny, której...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJ z MALBORKA

  ur. w 2. poł. XIV w., Filozof i teolog. Filozofię studiował na uniw. w Pradze, gdzie 1391 zdobył stopień bakałarza, a 1393 magistra artium;

  od ok. 1399 wykładał na praskim wydz. artium, studiując jednocześnie teologię; 1401 albo 1402 rozpoczął działalność dydaktyczną na Akademii Krak., wydz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJ WĘŻYK OP

  Zw. Serpens, ur. ok. 1377, zm. ok. 1430, filozof i teolog. Studiował początkowo na uniw. w Pradze, gdzie 1397 uzyskał stopień bakałarza artium;

  studia filoz. ukończył 1403 w Akademii Krak. jako jeden z pierwszych magistrów promowanych na wydz. artium, na którym przez krótki czas wykładał; przed 1408...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJ z OLMOS OFM

  ur. 1491 w Oña (Hiszpania), zm. 8 VIII 1571 w Tampico (Meksyk), Hiszp. misjonarz.

  Do zak. wstąpił 1511 w Vallodolid (Stara Kastylia); początkowo był kaznodzieją, 1530 zorganizował w Pánuce (Meksyk) pierwszą placówkę mis. ;

  opracował gramatykę i słowniki języków Na-huan, Huasteków i Totonaków oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /558

  praca w formacie txt

Do góry