Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANGELUS SILESIUS

  Właśc. Scheffler Johannes, ur. 1624 (data chrztu 25 XII) we Wrocławiu, zm. 9 VII 1677 tamże, niem. myśliciel i poeta, z zawodu lekarz.

  Pochodził z protest, rodziny szlacheckiej (ojciec A., Stanisław, nobilitowany w Polsce 1597); medycynę i prawo studiował 1643 w Strasburgu i 1644-46 w Lejdzie, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /4 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGEŁŁOWICZ ANTONI

  ur. 1756 w Hryniowie (Ukraina), zm. 9 VIII 1814 we Lwowie, Unicki metropolita, halicki abp lwowski. Kształcił się w kolegium jezuitów we Lwowie i w seminarium gr.kat. w Wiedniu;

  1780 uzyskał stopień dra teologii w uniw. wiedeńskim i przyjął święcenia kapł.; 1793 został pierwszym rektorem gr.kat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGELIŚCI

  Właśc. Collegium Praebendariorum seu custodian sepulchri S. Stanislai, kolegium duchownych i śpiewaków przy katedrze wawelskiej zał. 1630 na podstawie zapisu testamentalnego bpa M. Szyszkowskiego.

  W skład kolegium wchodziło 4 księży, 7 pomocników w śpiewie wielogłosowym, 2 kleryków; do obowiązków a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGELITKI, Angeliche di S. Paolo, barnabitki, gwastalki

  Żeńskie zgrom, zakonne, zał. ok. 1530 w Mediolanie przez św. Antoniego Maria Zaccaria i Ludovice Torelli z Guastalla; przyjęło regułę św. Augustyna, zatwierdzoną 15 I 1535 przez pap. Pawła III. W 1557 zgrom, zostało zreorganizowane wg wskazań Soboru Tryd., a jego członkinie zobowiązano do zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGELOFANIA

  (gr. angelos anioł, fainein zjawiać się), Analog, do -> teofanii ukazywanie się aniołów ludziom, by przekazać im polecenia Boże. W ST działanie to jest jeszcze różnorodne; w NT ma charakter bardziej jednolity.

  Najczęściej występują a. u synoptyków (u J tylko 20, 12 i może 1, 51) w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGELOLOGIA

  (gr. angelos anioł, logos słowo), Dział teologii systematycznej, której przedmiot stanowią aniołowie (ich istnienie, funkcje i cel). W tradycyjnej teologii łączono a. z traktatem o Bogu-Stworzycielu; obecnie postuluje się podporządkowanie a. chrystologii, powiązanie z antropologią teol. oraz ukazanie jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /14 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGELICUM, Pontificia Università di S. Tommaso d'Aquino, domin

  Wyższa uczelnia filoz.-teol. w Rzymie. A. posiada wydział filoz., teol. i prawa kan., z prawem nadawania stopni akademickich.

  A. powstało z przekształcenia Collegium Divi Thomae de Urbe, zatwierdzonego 1580 przez pap. Grzegorza XIII. W 1727 Benedykt XIII zezwolił nadawać stopnie akademickie również...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGELORUM MANDATRICEM, summi Dei Genitricem

  Sekwencja na święto -> Ofiarowania NMP, anonimowy utwór śląski z końca XIV lub początku XV w., popularny w liturgii tego święta na Śląsku aż do czasu wyd. drukowanego mszału wrocł. z 1505 ; schemat budowy wzięty z —> Lauda Sion, pod względem poetyckim utwór mniej wartościowy;

  A.M. mówi o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGELINA z MARSCIANO, Angelina z Corbary bł.

  ur. 1377 w Montegiove (Umbria), zm. 14 VII 1435 w Foligno, Założycielka żeńskiego zgrom. III zak. regularnego św. Franciszka z Asyżu. Do zak. wstąpiła 1394 jako wdowa;

  oskarżona o czarnoksięstwo i herezję skazana została przez króla neapo-litańskiego Władysława Andegaweńskiego na banicję; 1395...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGELUM PACIS MICHAEL AD ISTAM

  Hymn nieszporny na święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (w LH 1971). Jest skróconym i przerobionym utworem anonimowym z X w. Christe sanctorum decus angelorum (w BR w laudesach uroczystości św. Michała);

  zawiera prośbę do Chrystusa o częste posyłanie do wiernych gromadzących się w świątyni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt

Do góry