Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANGLIA, England

  Pd.-wsch. i środk. część wyspy Wielkiej Brytanii, należąca do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Pn. Irlandii; zajmuje 131 773 km2 (54% powierzchni państwa) i liczy ok. 45 min mieszk. (83% ludności państwa); graniczy od zach. z Walią i od pn. ze - Szkocją. Nazwa A. pochodzi od plemienia germ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /64 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGOULÊME

  Bpstwo we Francji w metropolii Bordeaux, eryg. prawdopodobnie w III w. Wg tradycji chrześcijaństwo było tu znane w II w., a jako pierwszego bpa wymienia się św. Ausoniusza.

  W średniowieczu jednym z najwybitniejszych bpów A. był Girard (1102-35), legat pap., który przeprowadził reorganizację diec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /2 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGLIKAŃSKI KOŚCIÓŁ, Anglican Communion

  Wspólnota Kościołów świata wywodzących się z reformacji ang. XVI w., pozostających we wspólnocie eklezjalnej z sobą oraz z abpami Canterbury i Yorku.

   

  I. Dzieje — 1. Geneza i powstanie, 2. Wiek XVII-XIX, 3. Dążności refor-mistyczne i zjednoczeniowe; 4. Ustrój i organizacja Church of England; II. Misje;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /64 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGRA

  Diec. obejmująca obszar Wysp Azorskich eryg. 3 XI 1534, sufragania Lizbony (stolica diec. na wyspie Terceira); zajmuje 2314 km2 i liczy 306 557 mieszk., w tym 306 509 katolików, 146 parafii, 268 księży diec. i 10 zak., 4 domy zak. męskie, 28 zakonników, 19 domów zak. żeńskich, 202 siostry (AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGLIKAŃSKIE ARTYKUŁY

  Wyznanie wiary składające się z 39 tez, obowiązujące w Kościele anglik, od 1563, zamieszczane w Book of -> Common Prayer; do 1865 wymagano uznania A.a., głównie od duchownych, ściśle w sensie literalnym; obecnie uznanie ich nie obowiązuje.

  Sformułowanie A.a. poprzedziła podjęta 1536 przez Henryka VIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGRA MAINJU, Aryman

  (staropers. zły duch), W religiach irańskich duch zła, trwogi i ciemności, personifikacja metafiz. zasady zła istniejącego na ziemi, odpowiednik —> szatana.

  Imię A.M. jako pana stworzeń szkodliwych poświadczone zostało w okresie achamenidzkim; Arystoteles utożsamiał A.M. z Hadesem (siedzibą A.M. jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGLIKAŃSKIE ŚWIĘCENIA

  Obrzęd przekazywania urzędu episkopatu, prezbiteratu i diakonatu w Kościele anglik. ; początkowo wg rytu kat., a od 1550 wg nowego, zamieszczonego w -> Ordinal, który po modyfikacjach 1552,1563,1622 obowiązuje do dzisiaj.

  1. Doktryna s.a. zawarta jest we wstępie do Ordinal, gdzie również Kościół anglik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /7 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKIE PANIE, jezuitki, Instytut Maryi (Institutum BMV)

  Żeńskie zgrom, religijne oparte na regule św. Ignacego Loyoli, zał. 1609 w Saint-Omer (Belgia) przez M. Ward.

  A.p., wolne od klauzury, podlegały bezpośrednio Stolicy Apost. ; celem zgrom, było prowadzenie działalności wychowawczej w szkołach, pensjonatach, początkowo tylko dla dziewcząt z rodzin...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGERS

  Bpstwo we Francji eryg. w IV w., sufragania Tours. Początki chrześcijaństwa sięgają tu końca III w.; bpi znani są od poł. IV w.; ok. 1096 podzielono diecezję A. na 3 archidiakonaty: Angers (wielki), Outre-Loire, Outre-Maine; 1896 bp François Désiré Mathieu (1893-1908) podzielił diec. A. na 5...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSCY MĘCZENNICY

  Katoliccy męczennicy za wiarę w Anglii 1534-1681. Prześladowania katolików zapoczątkował król Henryk VIII, który po zerwaniu więzi ze Stolicą Apost. wymagał składania przysięgi wierności sobie jako najwyższemu zwierzchnikowi Kościoła w Anglii;

  za odmowę złożenia przysięgi poniosło śmierć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /1 594

  praca w formacie txt

Do góry