Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANIELA z FOLIGNO bł.

  ur. 1248 w Foligno (Włochy), zm. 4 I 1309 tamże, Mistyczka franciszkańska. Pochodziła z rodziny zamożnej; ku głębszej pobożności i ascezie zwróciła się ok. 1285; straciwszy w krótkim czasie męża, dzieci i matkę, sprzedała majątek, a pieniądze rozdała ubogim;

  ok. 1291 wstąpiła do III zakonu św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIELA MERICI Św.

  ur. ok. 1470 w Desenzano (Włochy), zm. 27 I 1540 w Brescii, Tercjarka franciszkańska, założycielka Towarzystwa św. Urszuli (—> urszulanki).

  W 1516 udała się do Brescii, skąd odbyła kilka pielgrzymek, m.in. 1524 do Ziemi Świętej i 1525 na uroczystości wielkiego jubileuszu w Rzymie; w Brescii nawiązała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /2 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIELANKI, Towarzystwo Św. Anieli

  Zgrom, zakonne, zał. 1930 przez C. Łubieńską (przełożoną gen. urszulanek pol.), która nawiązując do pierwotnych form Towarzystwa Św. Urszuli (zał. przez Anielę Merici w 1. poł. XVI w. we Włoszech) pragnęła przeszczepić je do Polski.

  Wzorując się na pierwotnej regule Anieli, Łubieńska...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGILBERT, Engelberthus

  ur. ok. 750, zm. 18 II 814 w Saint-Riquier n. Sommą, Dworzanin i powiernik Karola Wielkiego, opat. Pochodził z rodziny rycerskiej; wychowywał się na dworze Pepina Małego, gdzie zaprzyjaźnił się z Karolem Wielkim, który 781 mianował go przełożonym rady opiekuńczej (Primicerius Palatti) swego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGULARIS FUNDAMENTOM

  Hymn w laudesach uroczystości —» poświęcenia kościoła od 1971, stanowiący II cz. hymnu -> Urbs Ierusalem beata z VII w.

  Wg hymnu Kościół zbudowany na Chrystusie (Ef 2, 20-21) i trwale z nim złączony przez wiarę, jest świętym miastem, w którym rozbrzmiewa nieustanny śpiew chwały Boga, świątynia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGLOKATOLICYZM

  Kierunek w teologii anglikańskiej XVTI-XVIII w. (- anglikański Kościół I 2, V) akcentujący katolickość Kościoła anglik, (tzw. a. dawny, pierwotny), zainicjowany przez L. Ahdrewesa.

  Nadto ruch w XIX w. prowadzony przez —» High Church (związany z ruchem —s- oksfordz-kim); nawiązywał do idei „a. dawnego"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGILRAMNUS, Angilram(n)

  zm. 791, Opat benedyktyński w Sens, bp Metzu. W 784 po śmierci Fulrada z Saint Denis otrzymał od Karola Wielkiego stanowisko nadwornego arcy-kapelana oraz członka doradczego zebrania nadwornego;

  wywierał wpływ na sprawy Kościoła frankońskiego, znajdującego się pod wpływem władzy świeckiej; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGLO RUM IAM APOSTOLUS

  Hymn w laudesach na dzień św. Grzegorza Wielkiego w LH 1971. Utwór Piotra Damiani (6 wybranych strof), znany z brewiarzy benedyktyńskich; zaczyna się prośbą do św. Grzegorza apostoła wiary wśród narodów, którym obecnie ma służyć pomocą z nieba (gra słów Anglorum apostolus — angelorum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIOLINI

  Czterej bracia jezuici pochodzący z Piacenza (Włochy) ; na wiadomość o odrzuceniu przez Katarzynę II bulli kasacyjnej pap. Klemensa XIV (-» jezuici) wyjechali 1783 do Połocka, aby poświęcić się działalności nauk. i duszpasterskiej.

  1. FRANCESCO, ur. 1750, zm. 21 II 1788; znawca języka gr. i hebr.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGOLA

  Portugalska Afryka Zachodnia, portug. L'Angola, Africa Occidental Portuguesa, kraj w pd.-zach. Afryce, dawna kolonia, od 1955 prow, zamorska Portugalii; zajmuje 1 246 700 km2 i liczy 5,5 min mieszk. (1969), język urzędowy portugalski. W 1482 Portugalczycy odkryli ujście rzeki Kongo, ale dopiero 1520 przybyli tam...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /2 958

  praca w formacie txt

Do góry