Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANIMALIZM

  (łac. animal zwierzę), Forma wierzeń w religiach prymitywnych, eksponująca rolę i znaczenie zwierząt.

  Wg a. zwierzęta posiadają duszę, dzięki czemu są uważane za podobne do człowieka; ponieważ pewne zwierzęta mają właściwości nie spotykane u ludzi (np. niezwykła siła), w niektórych szczepach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIOŁ CARLETTI z CLAVASSO, Angelus de Clavasio bł. OFM

  ur. 1411, zm. 11 IV 1495 w Cuneo (Piemont), Teolog, kanonista.

  Do zak. wstąpił ok. 1440 w prow, genueńskiej; 1473-1493 był czterokrotnie wikariuszem gen.; razem z Piotrem z Neapolu uczestniczył 1467 w krak. kapitule zak.; wyodrębniono na niej z prow, austriackiej polską prow, zakonu (—> bernardyni), której...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMATYZM

  (łac. animatus ożywiony, żywy), Forma wierzeń, w której człowiek pierwotny skłonny był pewne rzeczy nieożywione, jeżeli uchodziły za święte, traktować jako żywe, tzn. obdarzone uczuciami i wolą. R. Marett, twórca pojęcia a. w etnologii i religioznawstwie, w swej teorii o pochodzeniu religii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMIZM

  (łac. anima dusza, animus duch), Forma wierzeń ludów pierwotnych przypisująca posiadanie duszy zjawiskom i tworom przyrody; teoria ewolucyjnego rozwoju religii stworzona przez E.B. Tylora, wg której a. stanowi początek i pierwsze stadium rozwoju religii.

  Wg tej teorii człowiek pierwotny na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMUS - ANIMA

  Podstawowe terminy w psychologii CG. Junga, wg której biol. strukturę człowieka stanowią geny męskie i żeńskie, a o płci decyduje przewaga jednych z nich.

  Struktura biol. stanowiła u Junga podstawę do analog, ujmowania psychiki; twierdzi on, że nikt nie jest „czystym" mężczyzną lub kobietą, każdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANINETA (niezident. miejscowość w Turcji)

  Bpstwo tytuł, w metropolii Efez (ruiny k. Ayasoluk) w rzym. prowincji Azja I; bpi znani z V w.; wzmianki o bpstwie do XII-XIII w.; 1961-73 tytuł A. nosił Paweł Latusek, bp pomocniczy we Wrocławiu.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIHILACJA

  (łac. annihilatio znikanie), W naukach przyr. zjawisko zachodzące w świecie cząstek elementarnych, w którym następuje zderzenie się dwóch cząstek, przy czym jedna jest antycząstką (—>antymateria) drugiej, w wyniku czego one znikają, a powstają kwanty promieniowania elektromagnetycznego; pogląd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /1 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMA NATL RALI TER CHRISTIANA

  (łac. dusza z natury chrzęść), Aksjomat wprowadzony do teologii przez Tertuliana (Apologetyk 17, 6); wyjaśnia, że spontaniczne mówienie o Bogu przez filozofów pogańskich stanowi wystarczające świadectwo na to, iż dusza ludzka jest ze swej natury chrześcijańska.

  Tertulian nawiązał tu do idei filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /3 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIAN, Aignan Św. bp.

  ur. 358 w Vienne, zm. 17 XI 453 w Orleanie. Święcenia kapł. przyjął 382, a 388 został bpem Orleanu; kierował obroną miasta w czasie najazdu Hunów 451; zwłoki A. zostały zniszczone 1562 przez hugenotów; święto 17 XI i 14 VI.

   

  Ch. Duhan, Vie de saint A., Charleville 1877; Vita sancii A. (wyd. B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANICET Św.

  ur. w Emesie (Syria), zm. 166 w Rzymie, Papież od 155. Wg Hegezypa występował przeciw gnostykom; przyjął św. ~> Polikarpa, który przybył do Rzymu z misją ujednolicenia dnia Wielkanocy w Kościele wsch. i zach.; przypisywano mu różne dekrety dyscyplinarne, m.in. list De electione et ordinatione...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /804

  praca w formacie txt

Do góry