Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANNA (1)

  Żona lewity Elkany i matka Samuela (1 Sm 1, 20); przyprowadziwszy 3-letniego syna do Szilo, by go oddać Bogu, wypowiedziała hymn na cześć potęgi, sprawiedliwości i dobroci Bożej, znany jako kantyk A. (1 Sm 2,1-10); jest to hymn o wymowie mesj. ; wiele jego myśli zawiera -> magnifikat.

   

  G. Bressan, //...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANKH

  (egip. anch życie), Jeden z najstarszych egip. amuletów.

  W piśmie obrazkowym a. przedstawiany był jako stylizowany węzeł w formie krzyża, którego górną pionową część stanowi pętla (tzw. krzyż nilowy); a. zawieszany na szyi lub noszony w ręku miał chronić przed działaniem zaklęć magicznych ; a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIOŁ PAŃSKI, Angelus Domini

  Modlitwa odmawiana na głos dzwonu rano, w południe i wieczorem dla uczczenia wcielenia Syna Bożego i związanego z nim macierzyństwa Maryi oraz dla uproszenia sobie jej wstawiennictwa. Składa się z 3 Zdrowaś Maryjo poprzedzonych wersetami zapowiadającymi 3 główne momenty tajemnicy wcielenia: zwiastowanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /4 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANKIETOWE BADANIA RELIGIJNOŚCI

  Uzyskiwanie informacji o religijności ( —postawy religijne) jednostek wchodzących w skład określonych zbiorowości (populacji) przez zadawanie im odpowiednich, przygotowanych uprzednio pytań i analizę otrzymanych odpowiedzi; w zależności od tego, czy pytania te i odpowiedzi przekazywane są na piśmie czy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /13 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIOŁ z PIZY, Angellus bł. OFM

  ur. ok. 1194 w Pizie, zm. 13 III 1232 w Oksfordzie.

  Był uczniem Franciszka z Asyżu, który wysłał go ok. 1217 do Paryża celem założenia klasztoru franciszkańskiego; 1224 z tą samą misją udał się do Anglii; zakładanymi tam klasztorami zarządzał jako prowincjał, mianowany przez św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANKING, Ancing, Huai - ning (Nganchimen)

  Archidiec. w Chinach, eryg. 11 IV 1946 z sufraganiami Pengpu i Wuhu. Od 21 II 1929 A. był wikariatem apostolskim. Archidiecezja A. zajmuje 38 000 km2 i liczy 7 min mieszk., w tym (1950) 28 268 katolików, 25 parafii, 134 punkty duszpast., 6 księży diec. i 56 zak., 1 dom zak. męski, 34 zakonników, 3 domy zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIOŁ STRÓŻ

  Anioł, którego - wg nauki kat. - Bóg daje człowiekowi za pomocnika tak w sprawach zbawienia, jak i w innych dziedzinach jego życia.

  I. W TEOLOGII — Opieka a.s. rozpoczyna się w chwili narodzenia człowieka, a kończy w momencie śmierci.

  Pismo św. nie zawiera wyraźnego stwierdzenia, czy każdy człowiek ma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /9 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANKONA, Ancona e Numana

  Abpstwo we Włoszech eryg. prawdopodobnie w IV w. Założycielem i pierwszym bpem A. miał być św. Cyriak; wybitniejsi bpi: Leopard, wysłany 869-870 przez pap. Hadriana II do Borysa I-księcia Bułgarów; Paweł, 873 legat pap. Jana VIII w Germanii i Panonii oraz 879 w Konstantynopolu. W 1422 A. połączono z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIOŁ

  (gr. angelos, łac. angelus, odpowiednik hebr. male'ak), Istota duchowa, w hierarchii bytów zajmująca miejsce między Bogiem a ludźmi; nazwa a. oznacza nie naturę, lecz funkcję a. jako wysłanników lub posłańców Boga (por. Hbr 1, 14); problematyka a. jest przedmiotem - angelologii.

  I. W ST i LITERATURZE...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /35 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIOŁ z AKRY, Angelo Falcone d'Acri bł. OFMCap

  ur. 16 X 1669 w Acri (Kalabria), zm. 30 X 1739 tamże, Kaznodzieja. Do zakonu wstąpił 1690; święcenia kapł. przyjął 1701; 1717-20 był prowincjałem; mianowany 1702 misjonarzem apost. Królestwa Neapolitańskiego, poświęcił się kaznodziejstwu, wywierając duży wpływ zwł. na ludność wieśniaczą;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /1 487

  praca w formacie txt

Do góry