Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Hebron

  Miasto w Judei, na południe od Jerozolimy. Według Biblii, Abraham wybrał tam grotę Makpela na grób rodzinny. Ten grób partriarchów. otaczany czcią już przez Żydów, stał się w IV wieku miejscem pielgrzymek chrześcijańskich. Dzisiejszy meczet (Haram) zbudowany został na miejscu kościoła krzyżowców...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hadrian, Publius Aelius Hadrianus

  Urodzony [w 76 roku n.e] w prowincji Betyce (jak Trajan), został przez Trajana adoptowany i objął po nim władzę (117-138 r.).

  Wykształcony i rozkochany w hellenizmie — Rzymianie nadali mu przydomek Graeculus — zamiłowany w podróżach, kosmogolita, Hadrian popierał kulturę klasyczną, ale nie starał...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heliogabal

  [Varius Avitus Bassianus, ok. 204-222 roku], cesarz rzymski z dynastii Sewerów (od 218 r). Był następcą prefekta gwardii cesarskiej Makrynusa, który po zamordowaniu Karakalli został obwołany przez armię cesarzem i który z kolei też zginął zamordowany po roku panowania. Heliogabal, krewny Karakalli, na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hasidim

  Słowo hebrajskie oznaczające „pobożni". Określenie to początkowo stosuje się do tych Żydów, których prześladował Antioch IV Epifanes, gdyż opierali się jego polityce hellenizacji i sprzyjali powstaniu Machabeuszów. Wkrótce odsunęli się od nowej dynastii, której zarzucali politykę zbyt ugodową i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Helleniści

  Odłam pierwotnej gminy chrześcijańskiej, rekrutujący się spośród Żydów diaspory osiadłych w Jerozolimie, którzy pozostali wierni językowi greckiemu. Niewykluczone, że określenie to, oznaczające odrębność językową, miało ponadto w ustach przeciwników tej grupy odcień negatywny: ci, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hasmoneusze

  Nazwa żydowskiej dynastii wielkich kapłanów, która wyłoniła się po powstaniu przeciwko Antiochowi IV Epifanesowi w 167 roku p.n.e. Nazwa pochodzi od imienia Hasmona, który był dziadkiem inicjatora buntu, Matatiasza. Nazywa się ją również dynastią machabejską (Machabeuszów) od przydomka (młotnik lub...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gracjan [Flavius Gratianus, 359 - 383 rok]

  Cesarz rzymski, [najstarszy] syn Walentyniana I, który w 367 roku uczynił go współrządcą i po którym objął władzę w 375 roku. Armia zmusiła go, by dzielił swoje funkcje z młodszym bratem, Walentynianem II, liczącym wówczas cztery lata, który przy podziale otrzymał Illirię.

  Po śmierci Walensa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henoch

  Patriarcha biblijny, który według Pisma Świętego za życia został uniesiony do nieba.

  Grupa pism o charakterze apokaliptycznym [związanych z jego imieniem], powstałych prawdopodobnie w II i I wieku p.n.e.. cieszyła się wielką popularnością w świecie judaizmu - tuż przed nastaniem ery...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hauran

  Górzysty masyw na południowy wschód od Damaszku, na wschód od Jeziora Tyberiadz-kiego. W szerszym znaczeniu nazwę tę stosuje się do płaskowyżu, który jest przedłużeniem tego masywu ku zachodowi. Biblia określa te tereny nazwą Baszan. Kraj ten został włączony do królestwa Heroda Wielkiego, a...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecja

  Po rzymskim podboju została najpierw przyłączona do Macedonii, a od 27 roku p.n.e. stała się prowincją Achają. Chrześcijaństwo zaszczepił tam święty Paweł, który z powodzeniem nauczał w Koryncie, ale doznał porażki w Atenach, gdzie szkoły filozoficzne pozostały aż do początków VI wieku...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt

Do góry