Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANNUS GRATIAE, annus deservitus

  (łac. annus rok, gratia łaska), Przywilej, na podstawie którego spadkobiercy beneficiata pobierali po jego śmierci dochody z beneficjum, najczęściej przez rok. Instytucja a.g. powstała na Zachodzie w XI w.; w pol. ustawodawstwie synodalnym występuje od XIII w.

  Wg statutów synodalnych gnieźn. abpa Jakuba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANOCHIN ANDRIEJ WIKTOROWICZ

  ur. 1874, zm. 1931, Ros. etnograf, poeta, kompozytor i pedagog. Zebrał wiele cennych materiałów folklorystycznych i religioznawczych dotyczących ludności Ałtaju; pozostawione przez A. archiwum obejmuje ok. 10 000 stronic notatek z bardzo bogatym materiałem ilustracyjnym; napisał poematy sceniczne Chan-Erlik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANOMIA

  (gr. a nie, nomos prawo) Brak prawa, zaprzeczenie prawa, bezprawie; w filozofii i socjologii brak prawa w ogóle lub odpowiedniego dla danej sytuacji, bądź brak koordynacji lub stan dezorganizacji.

  1. Jako podstawa teorii filozoficznej tzw. anomizmu występuje a. w poglądach J.M. Guyau, negującego potrzebę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /2 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANNUNCIATKI

  1. Annunziatine, Suore di S. Ambrogio, Ambrosiane, Marcelinie, zgrom, zakonne zał. 1408 w Pawii przez Doroteę Morosini, Eleonorę Contarini i Veronice Duodi dla opieki nad chorymi. A. przyjęły regułę św. Augustyna; 1439 zostały zatwierdzone przez Stolicę Apost.; pap. Pius V poddał je jurysdykcji bpów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /2 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANNON II Św. abp.

  ur. ok. 1010 w Szwabii, zm. 4 XII 1075 w Kolonii.

  Syn ubogiego rycerza, wykształcenie teol. zdobył w Bamberdze; od 1054 był prepozytem w Goslar, od 1056 abpem Kolonii oraz spowiednikiem i doradcą ces. Henryka III; 1062-65 rządził cesarstwem w imieniu małoletniego Henryka IV; udzielał poparcia pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANNUS CARENTIAE

  (łac. annus rok, careo pozbawiam), Termin oznaczający okres czasu, w którym nowi członkowie - kapituł, mimo pełnienia obowiązków, nie mieli prawa do pobierania dochodów z - beneficjum.

  Dochody te przeznaczano na fundusz kościoła lub kapituły, dla papieża lub bpa; instytucja a.c powstała na Zachodzie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANNONA (1)

  Bogini rzym., personifikacja urodzaju i rocznych zbiorów. Najstarsze wyobrażenia ukazują A. w towarzystwie bogini Ceres, trzymającą róg obfitości; nieodłącznym atrybutem A. był również dziób statku, uzmysławiający morski transport żywności;

  od czasów Nerona wizerunki A. z tymi elementami zaczęły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANNUS DECRETORIUS

  Rok decydujący, określenie roku 1624, użyte w pokoju westfalskim 1648; oznacza prawne uznanie, obowiązujące także w przyszłości, w krajach niem. z wyjątkiem Austrii, stanu posiadania katolików i protestantów, jaki istniał 1624 w tych krajach, poza drobnymi wyjątkami; zamiast a.d. używano niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANNONA (2)

  (łac. żywność, annona zaopatrywać w żywność; praefectura a., cura a. nadzór nad żywnością), Zaopatrywanie ludności miejskiej w zboże bądź zaopatrywanie armii w żywność. Czynności te wraz z kontrolą rynku zbożowego sprawowali mianowani 45 prz. Chr. przez Cezara edylowie (aediles céñales), a od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANNUA RECOLAMUS sancti Adalberti gaudia

  Najstarsza sekwencja ku czci św. Wojciecha, powstała 1001 w opactwie benedyktyńskim Reichenau na wyspie Jeziora Bodeńskiego, najwcześniejszy tekst poetycki dotyczący Polski; jedyny utwór świadczący o wczesnym, lecz nietrwałym kulcie św. Wojciecha w Niemczech.

  Powstał zapewne z myślą o wykonaniu w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt

Do góry