Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANTARADOS (Tartus, port w Syrii)

  Bpstwo w metropolii Tyr (Sur w Libanie) w rzym. prowincji Fenicja I; bpi znani z IV-V w. Miasto rozbudował i upiększył 346 ces. Konstantyn (za jego życia nosiło nazwę Konstancja);

  słynęło z sanktuarium maryjnego, do którego udawali się pielgrzymi z całej Fenicji; zniszczoną w VII w. przez Arabów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANONIM z YORKU, Anonim z Normandii, Anonim z Rouen

  Żył na przełomie XI i XII w., autor 31 traktatów zawartych w rpsie nr 415 przechowywanym w Corpus Christi College w Cambridge.

  Krytyka zewn. rpsu nie dostarcza danych do ustalenia autorstwa; jego wydawca H. Böhmer identyfikuje jedynego, jego zdaniem, autora z osobą abpa Yorku Gerarda, związanego blisko z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTEPENDIUM

  (łac. ante-pendere wisieć przed), Ante-pedium (łac. ante pedes przed stopami), do XV w. nazywana również pallium, facies altaris, frontale, ozdobna zasłona od mensy do suppedaneum spełniająca w liturgii rzym. rolę frontu ołtarza.

  Do XI w. a. zastępowała przednia część obrusu ołtarzowego; od XII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANONIMOWE CHRZEŚCIJAŃSTWO

  Teoria interpretująca strukturę procesu zbawienia człowieka nie należącego do chrzęść, wspólnoty religijnej.

  Za punkt wyjścia przyjmuje objawioną prawdę o powsz. woli zbawczej Boga (-> ekonomia zbawienia), urzeczywistnioną w pełni we wcieleniu Syna Bożego i odkupieniu człowieka przez Chrystusa (->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /11 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTEQUAM REOS PUNIAT, beatos qui rémunérât

  Hymn brewiarzowy na święto —> Wniebowzięcia NMP, odnaleziony przez H. Kowalewicza (1964) w druk. brewiarzu wrocł. z 1502;

  powstał prawdopodobnie na Śląsku wraz z innymi 3 hymnami maryjnymi o podobnej budowie, z których jeden był znany u dominikanów wrocł. już w XIV w. ; akrostych AMEN nasuwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANONIMOWOŚĆ

  (gr. anonymos bezimienny, nie mający imienia), W literaturze i sztuce — brak danych o autorze wskutek celowego zatajenia imienia bądź jego przeoczenia; w aspekcie socjol. — swoisty zanik indywidualności podmiotów życia społ. w -y społeczeństwie masowym.

  I. W PIŚMIE ŚW. — Zjawisko a., które jest niemal...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /8 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTEQUERA, Oaxaca

  Archidiec. w Meksyku eryg. 21 VI 1535 jako diec, od 23 VI 1891 metropolia z sufraganiami: San Cristóbol de las Casas, Tapachula, Tehuantepec, Tuxtla Gutiérrez oraz prałaturą Mixes. Archidiec. zajmuje 54 841 km2 i liczy 1 310 000 mieszk., w tym 1 285 000 katolików, 104 parafie, 914 ośrodków duszp., 141 księży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANSEGIS Św. OSB

  ur. ok. 770 k. Lyonu, zm. 20 VII 833 w Fontenelle, Opat. Do zak. wstąpił 788 w Fontenelle; za zasługi w służbie dyplomatycznej ces. Karola Wielkiego i Ludwika I Pobożnego otrzymał 3 opactwa: Saint-Germer-de-Flay, Lu-xeuil i Fontenelle, gdzie założył skryptorium;

  przy reformowaniu klasztorów kładł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANSELMIANUM, Pontificio Ateneo di S. Anselmo

  Międzynar. wyższe studium benedyktyńskie w Rzymie. A. powstało 1867 za zgodą pap. Piusa IX w miejsce dawnego kolegium benedyktyńskiego (1687-1837), zał. dla kongr. kasyneńskiej i zatwierdzonego przez pap. Innocentego XI konst. Inscrutabili.

  Siedzibą uczelni jest opactwo św. Anzelma na Awentynie; A. ma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANSGAR, Anscarius, Oskar Św. OSB

  ur. 8 IX 801, zm. 3 II 865 w Bremie, Abp Hamburga-Bremy, apostoł krajów północnych. W dzieciństwie oddano go do opactwa benedyktyńskiego w Korbei (Pikardia) ; 823 został wysłany razem z innymi zakonnikami do Nowej Korbei (Westfalia), gdzie był nauczycielem w szkole klasztornej.

  Przydzielony do wyprawy króla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /1 916

  praca w formacie txt

Do góry