Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANTOLOGION

  (gr. 'antologion, słow. antologion kolorowa Mineja) Jedna z—> ksiąg liturg. Kościoła wsch., zawierająca pierwotnie irmosy i kanony cerkiewne, później także oficja na święta Pańskie i Bogurodzicy.

  W tej formie A. dotarł na Ruś, gdzie został poszerzony o wybrane z—> Mineji miesięcznej oficja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTOINE CHARLES

  ur. 16 XII 1847 w Fumay (Francja), zm. 24 IV 1921 w Dorât, Franc, teolog, społecznik. Wykładał na wydziale teol. w Angers i w scholastykacie w Cartorbery, nast. został prof, ekonomii w Le Mans.

  Był członkiem komitetu—> Francuskich Tygodni Społ., współpracownikiem DThC.

  Jego dzieło Cours d'économie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTTOQUIA

  Diec. w Kolumbii eryg. 31 VIII 1804 jako sufr. Medellin; 1917-41 złączona z diec. Jericó; zajmuje 20 199 km2 i liczy 268 012 mieszk., w tym 263 080 katolików, 19 parafii, 51 księży diec, 18 domów zak. żeńskich, 134 siostry (AnPont '970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTOFAGASTA

  Metropolia w pn.-wsch. Chile, eryg. 28 VI 1967 z sufraganią Iquique i prałaturami Arica i Calama; od 3 II 1928 była diecezją; zajmuje 71 066 km2 i liczy 192 740 mieszk., w tym 164 000 katolików, 13 parafii, 902 ośrodki duszpast., 18 księży diec. i 30 zak., 10 domów zak. męskich, 34 zakonników, 11 domów zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTIOCHIA in PISIDIA (ruiny k. Yalvaç w Turcji)

  Położona na pograniczu Frygii i Pizydii nad Meandrem, zał. przez Seleukosa Nikatora ok. 300-280 prz. Chr. W 189 prz. Chr. stała się wolnym miastem, a od czasów Augusta istniała jako kolonia rzym. pod nazwą Colonia Caesarea Antiochia; była tu gmina żyd., którą odwiedzili Paweł i Barnaba w czasie I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTIOCH

  Imię królów syr. z dynastii Seleucydów żyjących prz. Chr., z których wyróżniają się:

  1. Antioch HI Wielki (223-187) - syn Seleukosa II Kallini-kosa, wspomniany w 1 Mch 1, 11; 8, 6; 205 A. zaprowadził w całym państwie kult boski swojej osoby; 189 poniósł klęskę w walce z Rzymianami pod Magnezją;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTIOCH z MEDOSAGI k. Ancyry

  Żył na przełomie VI i VII w., pochodził z Galacji, mnich klasztoru św. Saby k. Jerozolimy. Autor podręcznika życia duchowego Peritoti ekeise hagion Pateron en o koi kefalaia (PG 89,1421-1849); cytuje w nim ojców Kościoła, m.in. Ignacego Antioch., Hermasa, Klemensa Rzym., Ireneusza;

  w ostatnim rozdziale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTIOCHEŃSKA LITURGIA

  Ryt oparty na liturgii bpa — Jakuba, rozpowszechniony w IV w. w patriarchacie antioch., zachowany przez syr. -> monofizytów (jakobitów) i —> mono-teletów (maronitów), u prawosł. Greków i Syryjczyków (melchi-tów) zastąpiony w XII w. rytem bizant. ( -» bizantyjska liturgia).

  Najstarszym, pochodzącym z przełomu I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /3 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTIOCHEŃSKA SCHIZMA

  Rozłam w Kościele lokalnym w Antiochii, od 326-415 powstały w związku ze sporem o ~> Nicejski symbol wiary; właściwą przyczyną przedłużania się sporu były walki prestiżowe pomiędzy metropoliami —> Antiochią, za którą wypowiadał się cały Wschód, i —> Aleksandrią popieraną przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /5 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA

  Nazwa zapoczątkowanego ok. 280 przeze-Lucjana z Samosat kierunku i metody badań egzeget. (a nie instytucji nauk. czy szkoły katechet., jak np. -> aleksandryjska szkoła egzeget.).

  Najwybitniejszymi przedstawicielami a.sz.e. byli: Doroteusz, Euzebiusz z Nikomedii, Teognis z Nicei, Euzebiusz z Emesy, Ariusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /3 118

  praca w formacie txt

Do góry