Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANTYFONARZ

  (łac. antiphonale, antiphonarium, liber antiphonariuś), Księga liturg. Kościoła łac zawierająca początkowo —> antyfony mszalne i oficjum brewiarzowego, a od ok. XI w. teksty i melodie antyfon i -» responsoriów oficjum brewiarzowego.

  Powstanie a. poprzedziła reforma pap. Grzegorza Wielkiego zmierzająca do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /3 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYFONA

  (gr. antifonos odpowiadający), Krótki refren (będący niekiedy —> aklamacją) używany w liturgii rzym. i wsch. od poł. IV w., rozpoczynający i końezący psalm (hymn), do X w. powtarzany po każdym jego wersecie (zwrotce); zadaniem a. jest podanie tonacji psalmu oraz — przez podkreślenie jakiejś prawdy wiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /3 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYCZĄSTKA

  (gr. anti przeciw), Odpowiednik cząstki elementarnej ( -> materia) posiadający tę samą masę i spin (moment pędu), a różniący się od niej znakiem ładunku elektrycznego i jądrowego.

  Pierwszą a. — pozytron (dodatni elektron) odkrył 1932 w promieniach kosmicznych CD. Anderson; istnienie a. przewidział...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYDIKOMARIANICI

  Właśc. antydikomariamici (od gr. antidikos przeciwnik, wróg i Mariant Maryja), sekta rel. odrzucająca naukę o dziewictwie NMP i zwalczająca jej kult, istniała w IV w. w Arabii. Nazwy a. użył po raz pierwszy św. Epifaniusz, który zwalczał poglądy sekty (PG 42, 700-740);

  powstanie a. miało bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTSIRABE

  Diec. w Rep. Malgaskiej eryg. 14 IX 1955 jako sufr. Tananariwy. Od 1913 prefektura apost. Betafó, wydzielona z wikariatu apost. środk. Madagaskaru, od 1918 wikariat apost.; 1921 nazwę Betafó zmieniono na A.; diecezja zajmuje 16 000 km2 i liczy 475 000 mieszk., w tym 241 313 katolików, 21 parafii, 582 stacje mis...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTWERPIA, Antwerpen, Anvers

  Diec. w Belgii eryg. 1559 jako sufr. Mechelen (obecnie MechelenBruksela).

  Tereny, które obejmuje diecezja, zostały schrystianizowane w VII w.; apostołowali tutaj święci: Eligiusz (647), Amand (650), Willibrord (690-713); w średniowieczu A. należała do diec. Cambrai. Od 1518 w A. zaczęli się osiedlać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /3 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA

  Nauka o człowieku, która na podstawie danych objawienia Bożego i ich teol. interpretacji, zaaprobowanych przynajmniej milcząco przez—> nauczycielski urząd Kościoła, wyjaśnia fakt pojawienia się pierwszych ludzi na ziemi, naturę człowieka, jego wywyższenie do stanu nadprzyr., upadek, odrodzenie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /37 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYCHRYST

  (gr. anti przeciw, Christos Mesjasz), Przeciwnik Mesjasza, jednostkowe lub zbiorowe określenie sił wrogich Chrystusowi.

  I. W PIŚMIE ŚWIĘTYM — O a. mówią tylko Listy Jana Apostoła, co dotyczyć może mającego się pojawić przy końcu świata przeciwnika Chrystusa (1 J 2, 18; 4, 3) bądź fałszywych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /8 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOMORFIZM

  (gr. anthropos człowiek, morfe kształt), Przypisywanie fiz. i psych, cech ludzkich istotom, którym one z natury nie przynależą; w religiach pierwotnych oraz w ST odróżnia się a. fizyczny przypisujący Bogu fiz. cechy człowieka o idealnej budowie (rozwinięty szczególnie w mitologii i sztuce gr.) i a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /13 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOPATYZM

  (gr. anthropos człowiek, pathos doznanie), Antropomorfizm psychiczny, forma —> antropomor-fizmu mówiąca o uczuciach, pragnieniach i działaniu Boga; posługuje się terminologią i pojęciami zaczerpniętymi z psychologii ludzkiej ; na tej podstawie Biblia mówi, że Bóg się cieszy (Pwt 28, 63), żałuje czegoś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt

Do góry