Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Hippona, Hippo Regius

  Dzisiejsze Bóne miasto w rzymskiej prowincji Numidii, siedziba biskupstwa co najmniej od połowy III wieku. W IV wieku przewagę tam mieli donatyści aż do chwili, gdy biskupem miasta został wybrany święty Augustyn. W mieście było wiele kościołów, a wśród nich basilica maior, zaś przy niej memoria...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herod Antypas

  Jeden z synów Heroda Wielkiego. Po śmierci ojca (4 r. p.n.e.) otrzymał wraz z tytułem tetrarchy Galileję, z wyjątkiem miast greckich, podlegających bezpośrednio gubernatorowi Syrii, oraz Pereę zajordańską. Zbudował nad jeziorem Genezaret duże miasto Tyberiadę, nazwaną tak na cześć Tyberiusza...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hozjusz [Osjusz]

  ok. 255-357 roku, biskup Kordoby, jeden z ojców soboru w Nicei, któremu może przewodniczył, i doradca Konstantyna w sprawach kościelnych. Uczestniczył również w synodzie [w Elwirze w 309 roku i] w Sardyce w 343 roku. Być może, że z jego inicjatywy termin homousios, który miał wywołać tyle namiętnych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herod Wielki

  [I wiek p.n.e.], pochodził z Idumei, kraju sąsiadującego z Palestyną i siłą zjudaizowanego przez Hasmoneuszów. Otrzymał, przy poparciu Rzymian i pod czysto nominalnym zwierzchnictwem Hasmoneuszów, rządy w Galilei, a następnie, ogłoszony przez Rzym królem Judei, wymordował dynastię hasmonejską...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy z Antiochii

  Święty, ok. 35-110 rok, biskup Antiochii, jeden z ojców apostolskich, poniósł śmierć męczeńską w Rzymie za Trajana. W drodze do Rzymu pisał po grecku listy do różnych Kościołów Azji Mniejszej, do Kościoła w Rzymie i do Polikarpa, biskupa Srayrny; listy te zachowały się. Ignacy zwalcza w nich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hieronim [ze Strydonu, święty]

  ok. 345-419 roku, jeden z Ojców Kościoła łacińskiego. Urodzony w chrześcijańskiej rodzinie w Dalmacji, otrzymał w Rzymie solidne wykształcenie klasyczne, greckie i łacińskie.

  Następnie przebywał w Trewirze, gdzie po raz pierwszy zetknął się z monastycyzmem chrześcijańskim, a następnie w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hebrajczycy

  Jedna z nazw narodu żydowskiego, utworzona od imienia Hebera, który według Księgi Rodzaju był potomkiem Sema i mitycznym przodkiem narodu wybranego. W Dziejach apostolskich nazwą Hebrajczyków określa się pewien odłam Kościoła jerozolimskiego, w przeciwstawieniu do hellenistów. Przeciwieństwo to miało...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz z Nazjanzu

  ok. 330-ok. 390 roku, jeden z kapadockich Ojców Kościoła, towarzysz studiów świętego Bazylego.

  Chociaż nazwany teologiem, nie pisał traktatów doktrynalnych w ścisłym tego słowa znaczeniu; w swoich mowach zabłysnął jako żarliwy obrońca ortodoksji nicejskiej, zwalczał zwłaszcza eunomianizm...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List do Hebrajczyków

  Pismo redagowane po grecku, przypisywane przez tradycję - z wieloma zresztą wahaniami — świętemu Pawłowi; w rzeczywistości nie znamy ani jego autora, ani daty powstania. W każdym razie powstało przed 90 rokiem, ponieważ cytuje je Klemens Rzymski.

  List zawiera chrystologię dość już rozwiniętą, a...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz z Nyssy

  ok. 332—ok. 394 roku, jeden z kapadockich Ojców Kościoła, zwany Mistykiem, młodszy brat świętego Bazylego. Brał czynny udział w sporach doktrynalnych, zwalczał szczególnie - jak jego brat Bazyli i za jego przykładem - skrajny arianizm Eunomiusza. Na jego poglądy wpłynął znacznie Orygenes, od...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt

Do góry