Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANTYGONA

  Tytułowa bohaterka tragedii Sofoklesa Antigone (443 prz.Chr.) ; w mitologii gr. córka —> Edypa, króla Teb i Jokasty, siostra Ismeny, Eteoklesa i Polinika.

  Była przewodniczką ślepego ojca w jego dobrowolnym wygnaniu; za pogrzebanie brata Polinika, wbrew zakazowi Kreona, władcy Teb, została skazana na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYMATERIA

  (gr. anti przeciw oraz materia), „Rodzaj" materii zbudowanej z -> antycząstek.

  Przez analogię do budowy atomu z cząstek elementarnych, przypuszcza się, iż istnieje możliwość istnienia antyatomu zbudowanego z antycząstek (jądro antyatomu złożone byłoby m. in. z antyprotonów i antyneutronów, wokół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /2 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYKAMERA PAPIESKA

  Grupa osób z otoczenia pap. bezpośrednio asystujących papieżowi w czasie audiencji i innych uroczystości. W jej skład wchodzą duchowni i świeccy;

  Paweł VI motu proprio Pontificalls Domus z 28 III 1968 wprowadził do a.p. zasadnicze zmiany: określił czas pełnienia urzędu na 5 lat, ustalił, że funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYMODERNISTYCZNA PRZYSIĘGA

  Przyrzeczenie zobowiązujące do uznawania nauki Kościoła, a odrzucenia tez -> modernizmu, sformułowane przez Piusa X w motu proprio Sacrorum antistitum z 1 IX 1910 (AAS 2(1910) 669-672; BF I 85-95).

  Tekst p.a. zawiera:

  1° aprobatę głoszonych przez urząd nauczycielski Kościoła wszystkich prawd wiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /2 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYKLERYKALIZM

  Postawa sprzeciwu wobec -» klerykalizmu, dążenie do ograniczenia wpływów kleru w życiu społ. i polit. ; potocznie — wrogość, niechęć lub silny krytycyzm wobec kleru.

  Ruchy i tendencje antyklerykalne, występujące w dziejach Kościoła, stanowiły przede wszystkim reakcję na powiązania kleru z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /9 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYNOMIA

  (gr. anti przeciw, nomos prawo, zasada), Sprzeczność szczególnego rodzaju, która występuje:

  1° gdy wychodząc z przesłanek, których prawdziwość nie budzi wątpliwości i rozumując w sposób ogólnie uznany za poprawny, dochodzi się do negacji którejś z przesłanek lub do koniunkcji dwu zdań...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /5 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYKONCEPCJA

  (gr. anti przeciw, łac. conceptio poczęcie), Umyślne zniweczenie potencjalnej płodności jednego lub więcej seksualnych aktów; w szerszym znaczeniu działanie (z użyciem środków techn. lub bez nich), którego celem jest zapobieganie zachodzeniu w —> ciążę.

  Problematyka a. jest jednym z aspektów życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /15 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYNOMISTYCZNY SPÓR

  Kontrowersje w protestantyzmie, toczące się głównie w początkowym okresie reformacji na tle poglądów J. Agricoli, nazwanych przez Lutra —> antyno-mizmem, dotyczące kwestii obowiązywania starotest. prawa mor. i jego głoszenia w Kościele.

  Uczeń Lutra J. Agricola wystąpił 1527 przeciw tezie o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /4 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYLE

  Grupa wysp w basenie Morza Karaibskiego; dzielą się na: Wielkie A., pochodzenia kontynentalnego (Kuba, Haiti, Jamajka, Porto Rico) oraz Małe A., pochodzenia wulkanicznego i koralowego (Wyspy Podwietrzne, Wyspy Zawietrzne, Barbados oraz wyspy u wybrzeży Wenezueli).

  Stanowią terytoria niepodległych państw ( -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /4 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYFONARZE POLSKIE

  Rękopiśmienne, niekiedy iluminowane księgi liturg. z XII-XVIII w. używane w Polsce w kościołach klasztornych, katedralnych i kolegiackich, zawierające teksty i melodie antyfon i responsoriów oficjum brewiarzowego; dotychczas znanych jest ok. 180 a.p., w tym 138 z okresu przedtryd. (do końca XVI...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /9 922

  praca w formacie txt

Do góry