Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANTYTEIZM

  (gr. anti przeciw, theos Bóg), Jedna z form —> ateizmu polem., w którym występuje wrogość wobec wiary w Boga i walka z różnymi przejawami religii. Niekiedy a. występuje jako niechętna postawa względem Boga, którego istnienie uznaje się, lecz przeczy się Bożej -> Opatrzności, dobroci i sprawiedliwości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANZELM z CANTERBURY Św. abp.

  ur. 1033 w Aosta (Włochy), zm. 21 IV 1109 w Canterbury, Doktor Kościoła (zw. doctor magnificus), filozof, teolog.

  I. ŻYCIE - W 1060 wstąpił do benedyktynów w Bec (Normandia), gdzie 1063 został przeorem, a 1078 opatem; 1093 mianowany abpem Canterbury, brał udział 1098 w synodzie w Bari, na którym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /10 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYTETYCZNY UKŁAD

  Termin wyrażający symetryczny w stosunku do osi kompozycji układ ornamentacyjny lub figuralny; usytuowanie symetryczne postaci lub rzeczy do przedmiotu lub osoby adorowanej.

  U.a. stosowano w starożytności, szczególnie w sztuce Mezopotamii; na reliefie asyr. z British Museum 2 figury bóstw z ptasimi głowami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYTAKCI

  (gr. antitaktikós oporny, przeciwstawiający się), Sekta gnostycko-antynomistyczna ( gnostycyzm, —> anty-nomizm) z II w., wymieniona przez Klemensa Aleks. (PG 8, 1137-1144).

  Wg a. istnieje najwyższy Bóg wszechświata, twórca dobra, oraz demiurg, którym jest Bóg starotest., sprawca zla i nienawiści ludzi do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYSEMITYZM

  (gr. anti przeciw, Semici nazwa grupy etn., w skład której wchodzą m. in. Żydzi), Uprzedzenie, nietolerancja, wrogość lub nienawiść w stosunku do ludzi narodowości lub pochodzenia żyd. ; forma -> rasizmu, -> nacjonalizmu ; termin a. wprowadzony 1879 przez Wilhelma Marra daleki jest od precyzji, gdyż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /12 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYNOMIZM

  (gr. anti przeciw , nomos prawo), Przeciwstawienie się prawu, odrzucenie prawa; głównie poglądy i tendencje w ramach chrześcijaństwa, które w oparciu o ideę łaski, wiary i wolności ewangelicznej przeciwstawiają się prawu mor. ST (łącznie z -> dekalogiem) i jego głoszeniu w Kościele; w szerszym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /9 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYPAPIEŻ

  Osoba nieprawnie obrana papieżem w czasie wakansu Stolicy Apost. lub za życia legalnego papieża.

  Poza nielicznymi wypadkami wyboru a. w wyniku nieporozumień dotyczących doktryny i karności kośc, co zdarzało się szczególnie w starożytności chrzęść (pierwszy a. -> Hipolit Rzym.), najczęściej wybór a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /3 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYPATIA

  (gr. antipatheia pożądanie przeciwne), Irracjonalna niechęć do określonej osoby lub przedmiotu. A. jest uczuciem zmiennym; może występować od dzieciństwa lub powstać później; rodzi się samorzutnie przy zetknięciu się z pewnymi osobami lub rzeczami bądź na skutek jakichś przeżyć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYLEGOMENA

  (gr. antllegomenos sporny), Nazwa tych ksiąg NT, których natchnienie do IV w. nie było jednomyślnie uznawane (EuzebHist III 25; PG 20,268-272).

  Wśród a. wymieniano wówczas księgi Jk, Jud, 2 P, 2-3 J; w XVI w. a. zaczęto nazywać księgami deuterokanonicznymi, w odróżnieniu od protokanonicznych, których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYLOGIA

  (gr. antilogia sprzeczność), W biblistyce określenie przypadku, kiedy teksty Pisma iw. wydają się być z sobą sprzeczne.

  Sprzeczności te mogą być rzeczywiste albo pozorne; rzeczywiste są następstwem zmian, jakim uległ tekst oryginalny lub jego przekład (a. w zakresie danych liczbowych, błędy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /1 646

  praca w formacie txt

Do góry