Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  APARTHEID

  (w języku afrikaans odrębność, podział, segregacja), Doktryna polit.-społ. oraz oparta o nią polityka segregacji i dyskryminacji rasowej ( —>- rasizm), służąca Partii Nacjonalistycznej rządzącej w Republice Pd. Afryki do utrzymania i zabezpieczenia dominacji białej mniejszości (1967 na 18,8 min...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /5 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APERCEPCJA

  (łac. ad-percipere spostrzegać), W sensie najogólniejszym poznanie refleksyjne lub kierowane uwagą i wolą. A. może być ujmowana filozoficznie i psychologicznie.

  1. W znaczeniu filozoficznym rozumiano a. rozmaicie: jako spostrzeganie związane z działaniem woli (R. Descartes); jako poznanie refleksyjne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /2 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APATIA

  (gr. apatheia, od a nie i pathos uczucie), Niewrażliwość, wolność od wzruszeń, opanowanie uczuć, stłumienie, wykorzenienie, brak uczuć, beznamiętność; potocznie —zobojętnienie, bierność psych., nieczułość; we współcz. psychologii klinicznej a. oznacza odchylenie w sferze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /3 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APERSONALIZM

  (gr. a przeczenie, łac. persona osoba), Pogląd w —> buddyzmie, przeczący istnieniu substancjalnej duszy i trwałego „ja" jako podłoża psych, przeżyć człowieka.

  Pojęcie a. nie występowało w nauce Buddy, który pozazjawiskową duszę człowieka uważał za absolutną tajemnicę; dopiero Nagasena w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /2 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A PATRE UNIGENITE

  Hymn I nieszporów w święto -> Chrztu Pańskiego od 1971, utwór akrostychowy z X w., używany do 1568 na —Objawienie Pańskie.

  Tematem hymnu jest tajemnica wcielenia jako źródło odrodzenia ludzkości przez wiarę i chrzest; stąd prośba o światło przemieniające ludzi w dzieci Boga, wyzwolenie ich z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APIA

  Diec. na wyspie Samoa w Pd. Oceanii eryg. 21 I 1966 jako sufragania archidiec. Suva. W skład A. wchodzi utworzony 20 VIII 1850 wikariat apost., Archipelagu Żeglarzy, który 4 I 1957 otrzymał nazwę wikariatu apost. Wysp Samoa i Tokelau;

  A. zajmuje 3049 km2 i liczy 173 329 mieszk., w tym 35 230 katolików, 18...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APATZINGÁN

  Diec. w Meksyku eryg. 30 IV 1962 jako sufr. Morelia; zajmuje 18 000 km2 i liczy 210 000 mieszk., w tym 205 000 katolików, 40 księży diec. i 8 zak., 1 dom zak. męski, 17 zakonników, 8 domów zak. żeńskich (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APECZKO bp.

  ur. między 1280 a 1300 we Wrocławiu, zm. 13 IV 1352 tamże.

  Pochodził ze spolszczonej rodziny kolonistów niem. ; prawdopodobnie w Bolonii odbył studia prawnicze i uzyskał stopień dra dekretów; od 1326 był adwokatem konsyst. we Wrocławiu; 1333-39 kanonikiem scholastykiem kapituły lubuskiej;

  od 1J34 także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APARAN, Aparanq, Abaran, Aparaner

  (obecnie wieś Bananiar w Armeńskiej SRR), Miasto znane od 1174, od XV do XVIII w. stolica abpstwa, ośrodek katolicyzmu i ruchu unijnego we wsch. Armenii.

  W poł. XIV w. zakon unitorów (zw. również -> bartolomitami) założył tu klasztor, który po 1475 stał się ich główną siedzibą; w XV w. abpi Naksiwanu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AOI - MATSURI

  (w języku jap. święto nardu), Sintoi-styczna uroczystość rel. ku czci boga Wakeikazuchi (rozdzierający piorun), obchodzona od VI w. w Kamo (stąd też nazwa Kamo-matsuri), a nast. w Kioto i w całej Japonii.

  Była to uroczystość dorocznego pokłonu reprezentanta głowy państwa i miasta bóstwu celem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 084

  praca w formacie txt

Do góry