Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  APOFTEGMATY OJCÓW

  (gr. apofthegmata ton pateron, logoi ton geronton; łac. apophtegmata lub sententiae patrum, verba lub dicta seniorům), Zbiory sentencji znanych ascetów i mnichów oraz przykładów z ich życia.

  Najważniejszym z zachowanych i znanych a.o. jest zbiór gr., powstały prawdopodobnie na początku VI w. w Egipcie (wyd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /2 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKALIPSA św. JANA

  Jedyne prorocze dzieło NT ( -> apokaliptyka), ostatnia w porządku chronol. i kan. jego księga (-> Apostoł).

  I. KSIĘGA

  1. Autorstwo — Zarówno tradycja kośc, jak i nowsze badania mówią o św. Janie Apostole jako autorze A. W tradycji tylko Dionizy Wielki, Kajusz oraz Euzebiusz z Cezarei wyrażali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /21 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKALIPTYKA

  (gr. apokalyptein odkryć, objawić), W teologii bibl. i egzegezie:

  1° kierunek teol. okresu późnego judaizmu i wczesnego chrześcijaństwa;

  2° rodzaj lit. charakterystyczny dla piśmiennictwa tego okresu;

  3° nauka o apokalipsach, tj. pismach dominujących w tym okresie; ze względu na ścisły związek między...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /6 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOFATYCZNA TEOLOGIA

  (gr. apofatikos przeczący), Teologia stosująca w poznaniu Boga metodę negacji, antynomii, paradoksu, doświadczenia i kontemplacji mist., wychodząc z założenia, że natura Boga i tajemnice wiary są niepoznawalne na drodze czysto rozumowej; przyjęła się głównie w Kościele wsch., gdzie posiada...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /12 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APIS

  (egip. hapi biegacz), Święty byk czczony w Egipcie od czasów najdawniejszych do IV w. Początkowo sam A. uważany był za bóstwo; później identyfikowano go z bogiem-słoń-cem -> Re; stąd na wizerunkach A. (np. na płaskorzeźbie w Luwrze) widnieje między jego rogami tarcza słoneczna i jej symbol — wąż;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APLIKACJA MSZY

  (łac. applicatici przydzielenie, zastosowanie), Odprawienie przez kapłana mszy św. w określonej intencji. Obowiązek a.m. może wynikać z nakazu władzy kośc, z racji sprawowanego urzędu, posiadanego -> beneficjum lub przyjętego - stypendium mszalnego.

  W praktyce pierwotnego Kościoła msza niedzielna i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APION z ALEKSANDRII

  Żył w I w., retor, komentator dzieł Homera i Arystofanesa, autor zaginionej historii Egiptu (Aigyptiakd). Należał do popularnych nauczycieli rzym.; skupiał wokół siebie wielu wybitnych słuchaczy, m. in. Pliniusza Starszego, który nazwał go propriae famae tympanum (Nat. hist., Praef 25).

  A. był przywódcą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APELACJA

  (łac. appellatio wołanie, prośba o pomoc), Odwołanie się strony, która uważa się za pokrzywdzoną, do wyższej instancji.

  I. GENEZA — W klasycznym prawie rzym. nie było właściwej a. sądowej ; wprowadzono ją dopiero w okresie cesarstwa w celu naprawy błędów wyrokowania, popełnianych przez sędziów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /9 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APARECIDA

  Archidiec. w Brazylii eryg. 19 IV 1958 z sufraganiami Lorena i Taubaté; zajmuje 1277 km2 oraz liczy 106 544 mieszk., w tym 100 674 katolików, 6 parafii, 70 stacji mis., 4 księży diec. i 48 zak., 6 domów zak. męskich, 81 zakonników, 16 domów zak. żeńskich, 159 sióstr (AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APELLICI

  Sekta gnostycka ( —> gnostycyzm) zał. w II w. w Aleksandrii przez Apellesa, ucznia Marcjona. A. wyznawali monoteizm; uważali, że Bóg nie ma początku, jest dobry, ale obojętny i obcy dla świata;

  stworzył aniołów, a wśród nich demiurga, który jest właściwym twórcą złego świata; Chrystus jest Synem Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 654

  praca w formacie txt

Do góry