Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  APOLINARY SYDONIUSZ Św.

  ur. ok. 432 w Lyonie, zm. ok. 480, Poeta rzymski. Po zdobyciu wykształcenia poświęcił się karierze polit. ; dopomogło mu w tym małżeństwo z córką prefekta Galii, Äwita, późniejszego ces. rzymskiego.

  Urząd prefekta Rzymu i godność patrycjusza zdobył m.in. dzięki pa-negirykom pisanym na cześć Äwita...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLINARYŚCI

  Sekta wyznawców ( -> apolinaryzm) istniejąca w IV w. w Azji Mniejszej, wspomina o niej św. Augustyn (Enar. in Ps. XXIX; PL 36, 217); w V w. część a. powróciła do jedności z Kościołem, inni opowiedzieli się za mono-fizytyzmem.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKRYZJARIUSZ

  (gr. apokrisiarios, łac. responsalis przynoszący odpowiedź), Urząd w dyplomacji bizant. o charakterze cywilnym, wojskowym lub kośc; w ostatnim wypadku była to forma stałego przedstawicielstwa bpa przy metropolicie, metropolity przy patriarsze bądź też patriarchów lub papieży przy dworze ces. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /2 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLINARYZM

  Doktryna chrystologiczna -> Apolinarego z Laodycei, podejmująca próbę wyjaśnienia związku między ludzką a boską naturą Chrystusa. Apolinar;,' głosił, że Chrystus jako człowiek nie miał duszy; przyjąwszy platoński podział duszy na zmysłową {psyché) i rozumną (nous) oraz założenie, że dwa pełne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /2 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLINARY Św. (1)

  Żył w II w., pierwszy bp Rawenny.

  Wg łac. Passio miał być obywatelem Antiochii, którego św. Piotr przyprowadził do Rzymu, a potem wyposażonego w godność biskupią wysłał do Rawenny ; w czasie dwukrotnego wygnania z powodu nadzwyczajnej gorliwości apostołował w odległych krainach nawet naddunajskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLINARY Św. (2)

  ur. 453 prawdopodobnie w Vienne, zm. ok. 520, bp Valence (Francja), Krewny św. Apolinarego Sydoniu-sza. Kształcił się w Vienne, m.in. pod kierunkiem św. Mamer-ta; rola A. na synodach w Epaon 517 i Lyonie 516-523 nie jest dostatecznie wyjaśniona;

  wiadomo, że obroną przepisów dyscyplinarnych naraził się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLINARY KLAUDIUSZ Św.

  Żył w II w., bp Hierapo-lis (Frygia), apologeta wczesnochrześcijański.

  Wg Euzebiusza z Cezarei przeciwstawiał się —> montanizmowi, bronił również nauki chrzęść, przed zarzutami pogan i żydów. Pozostawił wiele pism, z których EuzebHist (IV, 27) wymienia Logos hyper thes písteos, skierowane w obronie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKATASTAZA

  (gr. apokatastasis przywrócenie jedności pierwotnej, odnowienie), Pogląd stoików, wg którego po pewnym okresie istnienia świat ulegnie spaleniu, aby mógł powstać nowy; parsów — że po zniszczeniu dokonanym przez Arymana zaistnieje nowy świat (— parsyzm); neoplatoników i walentynian — że dusze niéodkupione...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /14 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKRYFY

  (gr. apokryfos ukryty, tajemny), Staroż. pisma żyd. i wczesnochrześc, niepewnego pochodzenia, o treści często tajemnej, wręcz odbiegającej od powszechnie przyjętej nauki, dostępnej jedynie dla mędrców. A. nie zaliczano nigdy do oficjalnego zbioru ksiąg Św., mimo że upodabniają się do nich osobą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /56 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOFTEGMAT

  (gr. apofthegma sentencja, charakterystyczna wypowiedź), Przejęty z literatury klasycznej, m. in. od Ksenofonta i Plutarcha, termin na określenie zwięzłych, wyrazistych wypowiedzi. R. Bultmann ( —> Formgeschichte) wyróżnił a. jako odrębny bibl. gatunek lit. NT: krótkie i zwięzłe opowiadanie, którego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt

Do góry