Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  APOLONIA z ALEKSANDRII Św.

  Męczenniczka, żyła w III w. W 249, w czasie prześladowania chrześcijan w Aleksandrii, została uwięziona i torturowana; skazana na spalenie, sama rzuciła się w ogień; znana i czczona na Zachodzie dzięki Rufinowi z Akwilei.

  Nie jest pewne, czy szczątki A. przeniesiono do Rzymu, wątpliwa jest również...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /2 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLOGECI WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSCY

  Pisarze II-V w., którzy podjęli obronę chrześcijaństwa wobec pogaństwa i judaizmu; niektórych z nich zalicza się do ojców —> apostolskich.

  Do a.w. z II w. w środowisku gr. należą: —> Kwadratus, —> Arystydes z Aten, Aryston z Pelli, św. —> Justyn, —> Pseudo-Justyn, -> Tacjan, -> Milcjades, -> Apolinary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /3 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLOGETYKA

  (gr. apologesthai bronić się), Nauka re-ligiologiczna o —> apologii religii, w szczególności apologii religii chrzęść. (—> apologie chrześcijaństwa) ; a. teoretyczna podaje teorię apologii religii; stosowana omawia systematycznie i krytycznie konkretne apologie; nazwą a. określano dotąd często...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /42 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLOGIA w LITURGII, apologia we mszy, apologia kapłana

  (gr. apologia usprawiedliwienie), Modlitwy wyrażające poczucie winy, niegodności oraz prośbę o przebaczenie grzechów, odmawiane przez celebransa, kilkakrotnie w ciągu mszy (gł. na początku i podczas przygotowania darów ofiarnych). Geneza a. dotychczas jest nieznana.

  Pojawienie się jej w VII w. w księgach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „APOLLINARIS"

  Kwartalnik poświęcony zagadnieniom współcz. prawa kośc, wyd. od 1928 przez Pontificium Institutům Utriusque Iuris w Rzymie, od 1959 przez Pontificia Uni-versitas Lateranensis (—> Lateranum).

  Redagowany w języku łac, zamieszcza artykuły również w innych językach; zawiera działy: akt prawnych Stolicy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLOGIA RELIGII

  (gr. apologia obrona, usprawiedliwienie, uzasadnienie), W znaczeniu szerszym — uzasadnienie prawdziwości twierdzeń rel., w znaczeniu ścisłym — motywowanie słuszności roszczeń rel. ; a.r. nie jest tożsama z dyskusją, polemiką czy propagandą religijną.

  1. Powszechność zjawiska a.r. potwierdzają nauki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /7 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLLO, Apollon

  Gr. bóg sztuki katartycznej (-> ka-tharsis), muz. i wieszczej, wyraziciel woli -> Zeusa, źródło ładu w społecznościach i duszach ludzkich, od V w. prz. Chr. uważany za boga słońca.

  1. W religii — A. jest najbardziej helleńskim bóstwem gr.; początkowo miał wiele rysów barbarzyńskich, które pochodziły z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /7 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLOGUE CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Uzasadnienie i obrona nadprzyr. charakteru objawienia chrzęść ( absolutny charakter chrześcijaństwa) skierowane w zasadzie do określonego środowiska. Różnią się od apologii pierwotnej (—> apologetyka II) stanowiąc w stosunku do niej apologie wtórną (-»- apologia religii). Charakteryzują się często...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /21 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLLONIA

  Nazwa bpstw hist, i tytuł, w krajach basenu Morza Śródziemnego.

  1. A. in Bithynia -> Apollonias in Bithynia.

  2. A. in Creta (ruiny k. Knossos w Grecji), bpstwo hist, na Krecie w metropolii Knossos, znane tylko z akt Soboru Chalced. 451 (Mansi VI 578).

  3. A. in Illiria (ruiny k. Polliny w Albanii), bpstwo z V...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLINARY z LAODYCEI bp.

  ur. ok. 310 w Laodycei (Syria), zm. ok. 390, Teolog. Zdobył gruntowne wykształcenie klasyczne; 330-335 po przyjęciu święceń lektorskich uczył retoryki w Laodycei, także po usunięciu retorów chrzęść z katedr państw, przez ces. Juliana Apostatę; ok. 360 został bpem Laodycei. Był przyjacielem Atanazego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /3 000

  praca w formacie txt

Do góry