Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  APOSTOLICY

  Nazwa kilku sekt, głoszących nawrót do zewn. form życia apostolskiego.

  1. A., zw. także apotaktytami, sekta enkratystyczna (— enkratyci), działająca na przełomie III i IV w. w Azji Mniejszej (Frygia, Cylicja, Pamfilia, Pizydia), potępiająca małżeństwo i własność prywatną; a. nie używali wina i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /3 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLAT ŚWIECKICH

  Uczestnictwo świeckich w posłannictwie zbawczym Chrystusa przez realizowanie go w Kościele i w świecie.

  A. W NAUCE i PRAKTYCE KOŚCIOŁA — Świeccy członkowie Kościoła pierwotnego od początku czuli się odpowiedzialni za głoszenie ewangelii (Dz 11,20; 18,24-28); istniała instytucja świeckich apostołów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /24 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLAT ZAKONÓW

  Uczestnictwo w posłannictwie zbawczym Chrystusa przez realizację zobowiązań przyjętych w ślubach zakonnych.

  A. W NAUCE i PRAKTYCE KOŚCIOŁA — W V w., gdy podjęto próby odnowy życia chrzęść, upatrując odrodzenie chrześcijaństwa w dosłownym realizowaniu ewangelii, zaczęto uważać, że tylko mnisi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /9 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLAT BIBLIJNY

  Dążenie do duchowej formacji współcz. człowieka przez zainteresowanie Biblią, wzbudzenie zamiłowania do jej lektury oraz ukazywanie nadprzyr. mocy słowa Bożego.

  Na nieodzowność a.b. zwrócił uwagę Sobór Wat. II, podkreślając konieczność takiej pracy egzegetów i teologów, aby jej wyniki mogły być...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /6 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLONIUSZ z TIANY, Apollonios z Tyany (Kapadocja)

  zm. ok. 97 w Efezie, Wędrowny kaznodzieja, filozof, rzekomy cudotwórca, mag. Jego dane biogr. są mało wiarygodne, gdyż wywodzą się głównie z legend; wspomina o nim Orygenes (Katà Kelsou 6, 4); Lucjan z Samosat wymienia A. w pamfle-cie demaskującym „proroka" Aleksandra z Abon Teichos (Alexandres e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /2 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APORIA

  (gr. aporema to, co czyni bezradnym, co rodzi wątpliwość), W filozofii trudność, kwestia sporna. Wynajdywanie i analiza a. (aporetyka) stanowi ważny czynnik rozwoju poznania, chociaż nierzadko a. okazuje się pozorna.

  A. logiczne (—> paradoks, —> antynomia) konstruowali w starożytności —> eleaci i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APORTI FERRANTE ks.

  ur. 20 XI 1791 w San Martino dell'Argine (Mantua), zm. 29 XI 1858 w Turynie, Wł. pedagog, współtwórca, obok A. Rosminiego i in., pedagogiki kat. we Włoszech w XIX w.

  W 1815 ukończył seminarium duch. w Kre-monie i przyjął święcenia kapł.; 1816-19 studiował w Wiedniu teologię i pedagogikę; nast. został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTAZJA

  (gr. apostasia odstępstwo), Dobrowolne, świadome i całkowite odstępstwo ochrzczonego od wiary (a. a fide), porzucenie stanu duch. po wyższych święceniach (a. ab ordine) lub zakonu po ślubach wieczystych (a. a religiom).

  1. A. od wiary — od początku chrześcijaństwa uważana za najcięższe przestępstwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /3 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLOGIJNE KONFERENCJE

  Rodzaj -> kaznodziejstwa, podjętego w celu przeciwdziałania przejawom niewiary i ignorancji rel. w środowiskach intelektualnych, oraz kształtowania ich chrzęść, poglądu na świat. Nazwę k.a. spopularyzował w XIX w. D.L.A. Frayssinous.

  Przedmiotem k.a. są podstawowe prawdy religii chrzęść: istnienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /9 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLLOS

  Żyd z Aleksandrii, platonizujący uczeń—> Filona, konwertyta, „człowiek uczony i znający świetnie Pismo" (Dz 18, 24). W 53-54 przybył do Efezu, gdzie opowiadał o Jezusie (Dz 18, 24-25), mimo że znał tylko chrzest Jana Chrzciciela, z którego uczniami — wg kodeksu Bezy — spotkał się w Aleksandrii.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 629

  praca w formacie txt

Do góry