Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  APOSTOLSCY OJCOWIE

  Pisarze chrzęść. I i II w. będący w bezpośredniej łączności z apostołami albo związani z nimi bliskością czasu i treścią głoszonej nauki; ich pisma nie są natchnione i nie należą do kanonu NT, ale w Kościele staroż. przyznawano im taką samą wartość jak księgom kanonicznym. Nazwa o.a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /7 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLINKI

  Stowarzyszenia rel.:

  1. A. Niepokalanego Poczęcia, zał. w Antwerpii 1680 przez A. Baliques (1641-98) i H. Geldropa OFM (zm. 1685), składające się początkowo z 12 osób na wzór 12 apostołów; rozproszone po rewolucji franc. (1789), zdołały się zorganizować na nowo. Początkowo a. opiekowały się chorymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLORUM PASSIO

  Hymn w laudesach uroczystości św. Piotra i Pawła od 1971, utwór św. Ambrożego, używany w niektórych brewiarzach przed wyd. BR z 1568. Przedstawia św. Piotra i Pawła jako naśladowców Chrystusa, podkreślając ich wiarę aż do ofiary życia, która przyniosła im wspólne zwycięstwo;

  Piotra nazywa pierwszym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLAT

  (gr. apostole posłannictwo, urząd posłańca), Uczestnictwo w boskim posłannictwie Jezusa Chrystusa, mającym na celu przekazanie człowiekowi egzystencji nadprzyr., udzielone przez niego apostołom, którzy uformowali strukturę a. dla Kościoła Chrystusowego, a nast. przekazali go całemu Ludowi Bożemu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLAT PRACY

  Posłannictwo zobowiązujące chrześcijan do przekształcania środowiska społ. w duchu ewangelii przez rzetelną pracę i konsekwentne realizowanie nakazów wiary chrzęść. ; indywidualny a.p. przejawia się w dziejach Kościoła przez oddziaływanie na środowisko dobrym przykładem; do powstania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /7 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLAT w KOŚCIELE PIERWOTNYM

  Obejmuje okres kształtowania grona apost. przez Jezusa hist, i udzielenia kolegium —> Dwunastu prerogatyw kontynuowania misji dla całego Kościoła, nadto przekazanie przez Dwunastu posłannictwa apost. ich następcom (—> sukcesja apost.).

  A. APOSTOLAT DWUNASTU

  1. Geneza—Jezus powołał liczne grono uczniów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /11 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLAT SZTUKI SAKRALNEJ

  Sposób udziału w zbawczej misji Chrystusa wyrażający się w świadczeniu dla królestwa Bożego za pośrednictwem dzieła sztuki. Teologiczną podstawą a.sz.s. jest charyzmat, który może się ujawnić w talencie artyst. udzielanym niektórym członkom Ludu Bożego przez Ducha Świętego dla dobra wspólnoty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /4 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLAT LUDU BOŻEGO

  Uczestnictwo w posłannictwie zbawczym Chrystusa, wynikające ze wspólnego kapłaństwa wszystkich członków Kościoła, —> hierarchii i —> laikatu.

  A. W NAUCE KOŚCIOŁA — W Kościele pierwotnym istniało żywe przeświadczenie, że cały nowy Lud Boży jest kontynuatorem misji Chrystusa. Pierwsi chrześcijanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /8 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLICAE SEDIS GRATIA (z łaski Stolicy Apost.)

  Formuła używana w intytulacji dokumentów biskupich. Należy do formuł dewocyjnych wyrażających przekonanie wystawcy dokumentu o prawnym pochodzeniu jego władzy.

  Początków tej formuły występującej zwykle w połączeniu z formułami Dei gratia, Dei miseratione itp., należy szukać w stwierdzeniu Św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLAT HIERARCHII

  Wynikający z hierarchicznego kapłaństwa potrójny urząd uczestniczenia i realizowania posłannictwa zbawczego Chrystusa w Kościele.

  A. W NAUCE KOŚCIOŁA — W Kościele pierwotnym istniało przekonanie, że spadkobiercami misji Dwunastu są przede wszystkim i w szczególny sposób ich bezpośredni uczniowie, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /6 774

  praca w formacie txt

Do góry