Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  APOSTOŁ (2)

  Druga część NT obejmująca Dzieje apost., Listy apost. i Apokalipsę św. Jana.

  Podział NT na 2 części, tj. Ewangelię i A., znany był już w sta-roż. Kościele w związku z praktyką liturg. 2 czytań w czasie mszy. Perykopy lekcyjne, brane przede wszystkim z Listów Pawła lub Księgi z tymi perykopami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKOŚĆ

  W teologii właściwość Kościoła (obok -> jedności, —> świętości i —> powszechności), która wyraża więź organiczną między Kościołem obecnie istniejącym i Kościołem pierwotnym zał. na fundamencie apostołów (-> Dwunastu); wyjaśnia, że depozyt objawienia Chrystusowego nadal istnieje oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /20 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSTWO CHORYCH

  Stowarzyszenie kat. zrzeszające chorych w celu formowania postawy afirmującej ich -> cierpienie i skłaniającej do włączania go w proces zbawiania świata (por. Kol 1, 24).

  A.Ch. zostało zapoczątkowane przez -> triduum eucharyst. dla chorych, które urządził L.J. Willenborg proboszcz par. Blo-emendaal...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /3 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „APOSTOLSTWO CHORYCH"

  Miesięcznik wyd. 1929-39 we Lwowie, od 1946 w Katowicach. Założycielem i pierwszym red. „A.Ch." był ks. M. Rękas, od 1964 ks. Jan Szurlej.

  Początkowo mies, redagowano w formie listów, po wojnie — w formie artykułów; celem „A.Ch." jest pomoc rel. i mor. chorym oraz włączenie ich w bieżące życie rel., w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

  Błogosławieństwo udzielane w imieniu Chrystusa Mistycznego osobiście przez papieża, jako reprezentanta kolegium apost., lub osobę przez niego upoważnioną; stanowi nie tylko wyraz życzliwości papieża wobec wiernych lub jego modlitwę wstawienniczą, ale przede wszystkim aplikację darów zbawczych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /6 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKA STOLICA

  Nazwa najwyższego urzędu w Kościele kat.; w orzeczeniach doktrynalnych oznacza najwyższy —> nauczycielski urząd Kościoła lub —> papieża, w dokumentach prawnych -> papieża lub —> Kurię rzymską.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKI DEKRET

  Tekst Dz 15, 23-29 streszczający postanowienia tzw. Soboru —> Jerozolimskiego. Uwalnia chrześcijan nawróconych z pogaństwa od konieczności przestrzegania Prawa Mojżeszowego, z zachowaniem jednak w mocy następujących zakazów (sformułowanych przez Jakuba Apostoła, stąd zw. także klauzulami Jakubowymi): 

  °...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKI KRÓL

  Tytuł honor, królów węg., nadany — wg XII-wiecznej legendy — ok. 1000 przez pap. Sylwestra II Stefanowi i jego następcom.

  Z tytułem związany był przywilej używania przy pubi, wystąpieniach krzyża, który nosił przed królem bp, oraz obowiązek złożenia obediencji papieżowi, przyrzeczenia prawowierności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKI SKŁAD WIARY

  Symbol apostolski, Wierzę w Boga, zbiór głównych prawd objawionych, stanowiący krótkie wyznanie wiary chrześcijańskiej.

  1. Nazwa symbol (z gr. symbolon znak rozpoznawczy, skład) na oznaczenie wyznania wiary, wymaganego od przyjmujących chrzest, występuje po raz pierwszy u św. Cypriana (Epist. ad Magnum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /6 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSCY BRACIA, Eremici, Mali Święci

  Kongr. pustelników zorganizowana w XIV w. we Włoszech w celu zwalczania sekty —> apostolików (III). Działali w Księstwie Mediolańskim, w okolicach Genui, w Rzymie, później także w Niemczech;

  na wzór apostołów mieli wspólną własność prywatną; podkreślali znaczenie posłuszeństwa wobec władzy kośc;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt

Do góry