Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  APPIANI LUIGI ANTONIO CM

  ur. 22 III 1663 w Dogliani (pn. Włochy), zm. 29 VIII 1732 w Makau (Chiny), Misjonarz.

  W 1687 wstąpił do zak. jako kapłan; był profesorem i ojcem duch. w Kolegium Rozkrzewiania Wiary w Rzymie; 1699 udał się do Chin z misją założenia w prow. Syczuan seminarium dla kleru rodzimego; 1705 był tłumaczem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A PRIORI - A POSTERIORI

  (łac. prior wcześniejszy, posterior późniejszy), Od wcześniejszego — od późniejszego; potocznie: z góry, uprzedzając fakty lub ich poznanie — po fakcie, po poznaniu faktów; epistemologicznie: przeciwstawne typy poznania, zw. inaczej aprioryczne — aposteriorycz-ne.

  Istniały 3 odmienne ujęcia tego, co jest a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOŁOWIE

  Kolegium —> Dwunastu, w znaczeniu szerszym określa także innych jego współpracowników ( —> apostoł).

  I. W NOWYM TESTAMENCIE — Relacje nowotest. o a. podkreślają ich rolę jako patriarchów, sędziów i proroków nowego Ludu Bożego, fundamentu i kolumn Kościoła, świadków nauki i znaków Chrystusa, zwiastunów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /21 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „APOSTOŁ WŚRÓD ŚWIATA"

  Popularny kwartalnik teol. o charakterze propagandowym, wyd. w Warszawie 1928-39, poświęcony szerzeniu idei apostolstwa wśród laikatu; organ Współpracowników Apost. Stowarzyszenia Księży Pallotynów, red. przez ks. A. Majewskiego (1928-33), T. Maciora (1934-36), S. Czaplę (1937-39); drukował materiały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSTWO MODLITWY

  Zrzeszenie kat., którego członkowie przez codzienne ofiarowanie modlitw, prac, radości i cierpień oraz różne formy nabożeństwa ku czci Najśw. Serca Jezusa włączają się w proces zbawienia świata, zał. i kierowane przez -» jezuitów.

  1. Geneza i organizacja — Z ideą A.M. wystąpił na konferencji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /5 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKIE LISTY, litterae apostolicae

  Pisma wyd. przez papieża jako głowę Kościoła. Początkowo (od listu Klemensa Rzym. do Koryntian ok. 96) La. zawierały zachęty i upomnienia, następnie — pap. akty prawne. Kancelaria pap., wzorowana najpierw na kancelariach cesarzy rzym., z czasem wytworzyła różne rodzaje La.;

  od VI w. na określenie La...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSTWO ŚWIECKICH

  (łac. apostolatus laico-rum), Termin w pol. teologii kat. na oznaczenie szerzenia przez świeckich królestwa Bożego; akcentuje głównie samą czynność apostołowania; przyjął się pod wpływem panującego w Kościele przekonania, że apost. działalność świeckich wypływa jedynie z mandatu hierarchii ( ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKIE SZKOŁY

  Szkoły średnie, przeważnie zak., zakładane dla kształcenia kandydatów na misjonarzy.

  Pierwszą tego rodzaju szkołę założył 1865 w Awinionie jezuita A. de Foresta; następne powstały w Amiens (1868), Turnhout w Belgii (1871), Bordeaux (1872), Dole (1877), Poitiers (1879); także inne zakony i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOŁ (1)

  (od gr. apostello posyłam), Uczeń Chrystusa, członek kolegium —> Dwunastu.

  W gr. literaturze klasycznej i hellenist. apostólos oznacza statek, flotę, admirała, tylko u Herodota (I 21, VI 8) występuje w znaczeniu wysłannik, a u Epikteta (Peri kynismu III 22) wysłannik Boży; w papirusach — list polecający...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /3 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKIE WSPÓLNOTY

  Protest, wspólnoty rel. zapowiadające bliskie nadejście końca świata lub dążące do przywrócenia urzędu 12 apostołów oraz zewn. form życia okresu apostolskiego.

  1. Apostolic Christian Church (Nazarean), fröhlichia-nie, wspólnota rel. zał. 1835 w Szwajcarii przez S.H. Fröhli-cha (1803-57), kierująca się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /12 239

  praca w formacie txt

Do góry