Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  APT

  Dawne bpstwo franc, powstałe prawdopodobnie w II w. jako sufr. Aix-en-Provence.

  Pierwszym znanym bpem A. był św. Kastor, wymieniony w liście pap. Bonifacego I (13 VI 419); 991 bp Teodoryk erygował w A. kapitułę katedralną, złożoną z 12 kanoników; bpi François de Simiane (1571-87) i Pompée de Perule...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AQU AVIVA CLAUDIO

  ur. 14 IX 1543 w Neapolu, zm. 31 I 1615 w Rzymie, gen. jezuitów.

  Syn księcia Atri; studiował prawo cywilne i kan. w Perugii; był sekretarzem pap. Piusa IV i Piusa V; 22 VII 1567 wstąpił do zak.; po odbyciu studiów teol. był prof, kolegium jez. w Rzymie; 1576 został przełożonym prow, neapolitańskiej, 1579...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /2 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APTATA VIRGO LAMPADE

  Hymn w laudesach na święto Dziewicy od 1971, 5-zwrotkowy, przerobiony z XV-wiecz-nego utworu ku czci św. Agnieszki Aptata Agnes lampade ad nuptias is hodie.

  Przedstawia Dziewicę w chwili wejścia z lampą na gody Króla niebios (Mt 25,1-16), gdzie zaślubiny z nim są nagrodą za czystość i czuwanie; druga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AQULLINUS ŁUKASZ

  ur. w Orłowie k. Łęczycy, zm. 6 V 1559 w Krakowie, Kaznodzieja. Studiował nauki wyzwolone, a nast. teologię w Akademii Krak. (1533 uzyskał doktorat);

  był kaznodzieją w kościele św. Anny w Krakowie, od 1545 w kościele Mariackim, od 1546 w katedrze wawelskiej, a 1554 został nadwornym kaznodzieją króla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APROPRIACJA

  (łac. approprio, ad-propriare przywłaszczyć, wziąć na własność), W terminologii teol. przypisanie lub przyporządkowanie doskonałości, czynności lub dzieł niepodzielnie wspólnych wszystkim 3 osobom Bożym tylko jednej z nich, jak gdyby były one jej własnością.

  A. ma zastosowanie w kat. nauce o —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /3 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APRIORYZM

  Kierunek gnozeologiczny, wg którego istnieje wartościowe poznanie a priori (a. umiarkowany), albo wszelkie wartościowe poznanie zdobywa się wyłącznie a priori (a. skrajny); a. przeciwstawny jest aposterioryzmowi, czyli—>-em-piryzmowi, przyznającemu doświadczeniu dominującą rolę w poznaniu (—> a priori — a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /5 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APROBATA

  W prawie kan. zatwierdzenie osoby lub rzeczy przez kompetentnego przełożonego. Dotyczy:

  1. kaznodziejów — Do nauczania zasad wiary i moralności konieczna jest a. ze strony ord. miejsca; duszpasterze otrzymują ją przez nadanie im urzędu bądź przez —> misję kanoniczną (kan. 1327, 1328); udzielenie a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /3 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOTEOZA

  (gr. apotheosis ubóstwienie), Uznanie (urzędowym dekretem lub wolą ludu) istoty ludzkiej za boską, przeważnie panującego, np. cesarza, króla, wodza itp. (—s-antro-polatria).

  Apoteozowano głównie hellenist. władców na Bliskim Wschodzie z dynastii Seleucydów (312-64 prz. Chr.), Ptolemeuszów (323-30 prz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /2 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOTROPEJE

  (gr. apotropaios odwracający nieszczęście), Wg lud. wierzeń rzeczy i zabiegi odwracające zło i broniące człowieka, bydło, gospodarstwo przed szkodliwym działaniem zmarłych, czarownic, zmór i demonów sprowadzających choroby, klęski żywiołowe, ruinę majątkową i in. nieszczęścia, wobec których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /2 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APPIA (Abya w Turcji)

  Bpstwo w metropolii Laodycea (ruiny k. Eski Hisar) w rzym. prowincji Frygia Pakacjańska; znanych 5 bpów z okresu od V do IX w.; wzmianki o bpstwie do końca XI w.; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt

Do góry