Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ARCHEOLOGIA BIBLIJNA

  Dział -> archeologii staroż. Wschodu, którego celem jest poznawanie, głównie na podstawie wykopalisk, pomników pochodzących z okresu od patriarchów (XX w. prz. Chr.) do I w. oraz wyjaśnienie w ich świetle przekazów bibl.; do końca XIX w. przez a.b. rozumiano naukę o realiach przekazanych przez Biblię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /6 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARBITRAŻ

  W sądownictwie kośc. i cywilnym postępowanie polubowne, rozjemcze.

  W odniesieniu do niektórych spraw strony procesujące się mogą zawrzeć umowę (tzw. zapis na sąd polubowny), na mocy której spór może być rozstrzygnięty przez jedną lub kilka osób (arbitrów). Zarówno prawo kan., jak i cywilne określają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARAUCA

  Prefektura apost. w Kolumbii eryg. 26 V 1915 przy podziale wikariatu apost. Casanare i powierzona księżom misjonarzom (CM). A. zajmuje 50 000 km2 i liczy 95 000 mieszk., wszyscy katolicy, 12 parafii, 10 księży diec. i 15 zak., 1 dom zak. męski, 18 zakonników, 1 dom zak. żeński, 8 sióstr.

   

  AAS 7 (1915)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA

  Dział -> archeologii śródziemnomorskiej ; nauka pokrewna -> historii Kościoła. Przedmiotem badań a.ch. są zabytki kultury materialnej oraz wytwory sztuki chrzęść, powstałe w okresie od początków chrześcijaństwa do VI w. (do śmierci pap. Grzegorza Wielkiego, 604), głównie na obszarze cesarstwa rzym. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /9 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARATOR

  ur. w Ligurii, zm. ok. 550, Łac. poeta chrześcijański. Po śmierci rodziców A. zaopiekował się bp Mediolanu Wawrzyniec i jego diakon, poeta Ennodiusz; w Rawennie studiował literaturę klasyczną i retorykę; po ukończeniu studiów został adwokatem, a nast. wyższym urzędnikiem na dworze Atalaryka, króla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARANDA VALDIVIA MARTIN de SJ

  ur. ok. 1560 w Villarica (Chile), zm. 6 XII 1612 w Elicura tamże, Misjonarz. Początkowo był oficerem, a nast. burmistrzem miasta Riobam-ba, które założył;

  do zak. wstąpił 1592; po święceniach kapł. pracował wśród Indian Chuncos, później w seminarium duch. w Quito, nast. jako misjonarz wśród Indian...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARADUS (wyspa Erwad należąca do Syrii)

  Bpstwo w metropolii Tyr (Sur) w Libanie w rzym. prowincji Fenicja I; połączone do poł. V w. z bpstwem Antarados (Tartus); bpi znani od IV do VI w. ; od XIX w. bpstwo tytuł. ; obecnie bpem tytuł. A. jest bp pomocniczy w Gorzowie Jerzy Stroba.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARAN JAKI

  (sanskr. [dosłownie: teksty] leśne), Grupa tekstów wedyjskich związana z —> brahmanami, przeważnie późniejsza od nich, a kontynuowana też przez —> upaniszady.

  Nazwa nie oznacza — jak dawniej sądzono — że a. były przeznaczone dla pustelników; tłumaczy się ją treścią ezoteryczną, częściowo nawet...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARAGENA (Ayernas - Scoupi w Turcji)

  Bpstwo w metropolii Cezarea w rzym. prowincji Kapadocja; pierwsza wzmianka o bpstwie pochodzi z okresu rządów ces. Leona Mądrego (886-912); upadło w XI w. wskutek walk rel. między Grekamii Ormianami.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARARAT

  (hebr. 'Ararat, w I Qlza 37, 38 'wrrt, W napisach klinowych — Urartu), W ST okolica górska w Armenii nad środk. Araxem, na pn. od Asyrii, oraz nazwa państwa sem. przeżywającego okres świetności w IX-VII w. prz. Chr. (Jr 51, 27). Wg Rdz 8,4 w A. zatrzymała się-> arka Noego; tam również schronili się 2...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 262

  praca w formacie txt

Do góry