Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ARCADIOPOLIS in EUROPA (Lüleburgaz w Turcji)

  Bpstwo zależne od metropolii Heraclea in Europa (Eregli) w rzym. prowincji Europa; od IV w. złączone z Bizye (Vize) i oddzielone w końcu V w. ; od VII do XII w. niezależne abpstwo; od końca XII w. metropolia gr., która zanikła po 1360.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARAUCANIA

  Wikariat apost. w pd. Chile eryg. 28 III 1928. Początki pracy mis. w A. sięgają okresu konkwisty (XVI w.); misjonarzami byli głównie franciszkanie i jezuici; wyzysk kolonizatorów i powstania Indian oraz usunięcie jezuitów 1767 zadecydowały o niepowodzeniu misji;

  1840 włączono A. do nowo erygowanej diec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCAVICA

  (identyfikowana z Cabeza del Griego w Hiszpanii), Bpstwo istniejące od VI do IX w. w metropolii Toledo w rzym. prowincji Kartagina; Sebastian, ostatni bp A. ok. 866 na skutek prześladowań muzułmanów został zmuszony do opuszczenia bpstwa; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARAUJO ANTONIO de SJ

  ur. 1566 w San Miguel (Azory), zm. 1632 w Vitoria (Brazylia), Misjonarz wśród Indian Pd. Ameryki; autor Catecismo na lengoa Brasilica (Li 1618), przetłumaczonego na wiele języków Indian pd. amerykańskich.

   

  S. Leite, Historia da Compania de Jesus no Brasil, Li 1947, VIII (passim); BMis II 765.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHA, Acha (ruiny k. el - Mansura w Egipcie)

  Bpstwo hist, w metropolii Leontopolis w rzym. prowincji Augustamnika II; znane z Listu wielkanocnego bpa Aleksandrii Teofila (zachowanego wśród Listów Hieronima, Epist. 100, tłum. J. Czuj, Wwa 1953, II 351) oraz akt Soboru Efes. (Mansi IV, 1220, 1237).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARBA (Rab w Jugosławii)

  Bpstwo od VI w. w metropolii Salona (Split) w rzym. prowincji Dalmacja Dolna; 1828 bpstwo A. złączono z bpstwem Veglia (-» Krk); bpi znani od 530 (lub 532) do XIX w.; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHANIOŁ

  (gr. archangelos), W późnej tradycji judaistycznej (Hengr 20, 7) i w NT (Jud 9; 1 Tes 4,16) nazwa wyższego chóru -> aniołów (I, II), spełniających wobec ludzi nadzwyczajne posłannictwa w historii zbawienia.

  Do a. tradycja chrzęść, zalicza—Gabriela,-> Michała i—> Rafała; wspólne ich święto W liturgii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARBACADAMA

  (niezident. miejscowość w Syrii), Bpstwo w patriarchacie Antiochia w rzym. prowincji Syria; bp A. Pegaz uczestniczył w Soborze Nic, jest to jedyna informacja o tym bpstwie.

   

  H. Geizer, H. Hilgenfeld, O. Cuntz, Patrum nicaenorum nomina, L 1898, LXI 18-19. 65, 84, 102, 124.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEOLOGIA

  (gr. arche początek, logos słowo), Dawniej prehistoria, nauka badająca rozwój kultury na podstawie materiałów, uzyskiwanych zwł. w trakcie prac wykopaliskowych, oraz ustalająca zasady ich zdobywania, gromadzenia i opracowywania. A. ustala chronologię względną znalezisk na podstawie układu warstw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /4 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARBELA (Arbil k. Mosulu w Iraku)

  Dawne bpstwo i metropolia obrządku chaldejskiego. Chrześcijaństwo w A. znane było już na pocz. II w.; za panowania króla pers. Szapura II (309-379) wielu chrześcijan A. poniosło śmierć męczeńską; bpstwo w A. powstało w III w. ; w IV w. złączone z bpstwami Nisibis, Mosulu i podniesione do godności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt

Do góry