Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  „ARCHIWA, BIBLIOTEKI i MUZEA KOŚCIELNE" (ABMK)

  Półrocznik nauk. poświęcony kośc. zbiorom archiwalnym, bibliotecznym i muzealnym w Polsce oraz problematyce hist, o charakterze źródłoznawczym, wyd. od 1959 przez -> Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy KUL w Lublinie. Funkcję redaktora pełni od początku ks. Stanislaw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHINTO ALBERICO kard.

  ur. 8 XI 1698 w Mediolanie, zm. 30 IX 1758 w Rzymie, Nuncjusz pap. w Polsce. Studiował w Pawii, gdzie 1722 uzyskał doktorat obojga praw; 1724 rozpoczął pracę w Kurii rzym. jako referendarz obydwu Sygnatur; 1730 pap. Klemens XII mianował go wicelegatem Bolonii; 1736 przyjął święcenia kapł., a 1739 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /2 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHETTI GIOVANNI ANDREA kard.

  ur. 11 XI 1731 w Brescii (pn. Włochy), zm. 5 XI 1805 w Ascoli (środk. Włochy), Nuncjusz. W 1754 uzyskał doktorat obojga praw na uniw. Sapienza w Rzymie, 1756 został wicelegatem Bolonii, a 18 IX 1775 nuncjuszem w Polsce i tytuł, abpem chalced. ; do Warszawy przybył pod koniec września 1776;

  zwalczał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /2 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHINTO FILIPPO abp.

  ur. 3 VII 1500 w Mediolanie, zm. 21 VI 1558 w Bergamo (pn. Włochy), Dyplomata pap., teolog.

  W 1527 był posłem Mediolanu w Hiszpanii, gdzie zaprzyjaźnił się z J. Dantyszkiem, późniejszym bpem warmińskim; 1537 pap. Paweł III mianował A. gubernatorem Rzymu, 1539 bpem Borgo San Sepolcro, 1542 wikariuszem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHETYP

  (gr. archetypos oryginał, dzieło autentyczne), Model, który stanowi prawzór dla urzeczywistnienia dzieła duchowego lub materialnego.

  1. W psychologii — symbole wrodzone, które tkwią, zdaniem CG. -> Junga, w zbiorowej podświadomości psychiki ludzkiej.

  Początkowo określał je Jung jako praobrazy lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /4 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIPREZBITER

  (gr. arche pierwszeństwo, presbyter kapłan), Kapłan obdarzony godnością zastępcy bpa w wykonywaniu funkcji liturg. (a. miejski) lub stojący na czele wiejskiego kościoła chrzcielnego (a. wiejski), godność w kapitule (a. kapitulny) oraz tytuł honor. (a. honorowy).

  1. A. miejski (biskupi) — kapłan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /4 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIDIAKON

  (gr. arche pierwszeństwo, diakonia służba), Godność kośc., od poł. IV w. przełożony kolegium -> diakonów przy katedrze biskupiej. Nazwy a. użył 365 po raz pierwszy Optat z Milęwy (PL 11, 916); w ustawodawstwie synodalnym pojawiła się 400 w aktach synodu hiszp. w Toledo (Mansi 3,1002). Z godności a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIDIAKONAT

  Urząd i jednostka terytorialna dawnej administracji diec., na czele której stał —> archidiakon; nazwa a. na oznaczenie okręgu podległego władzy archidiakona pojawiła się w XI w. we Francji, w XIII w. w Polsce.

  1. W KOŚCIELE POWSZECHNYM

  1. Wiek IV-VII — A. rozwinął się powszechnie zarówno na Wschodzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /21 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIDIECEZJA

  (gr. arche pierwszeństwo, łac dioecesis diecezja), Jednostka terytorialna (-> diecezja) wyższej administracji kościelnej. Geneza a. jest niejasna w związku z niespre-cyzowanym określeniem i zamiennym używaniem pojęć -» arcybiskup i —> metropolita oraz a. i —> metropolia (określenie osobowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEVIANDRYTA

  (gr. 'archimandrites przywódca owczarni, klasztoru), W Kościele prawosł. przełożony większego klasztoru. Nazwa a. pojawiła się w Kościele gr. w V w. ; w aktach Soboru Efes. (431) wymieniony jest a. Bazyli, w Soborze Konstant. (448) wzięła udział znaczna liczba a. ; tytuł a. wymieniają także Epotikon...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt

Do góry