Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ARCYKAPŁAŃSKA MODLITWA CHRYSTUSA

  Ostatnia część mowy pożegnalnej Jezusa (J 17) wygłoszonej w Wielki Czwartek w wieczerniku po Ostatniej Wieczerzy; nazwa a.m.Ch., stosowana już w IV w. przez Cyryla Aleks., a nast. w XI w. przez Ruperta z Deutz, przyjęła się powszechnie w XI w. od czasów D. Chytraeusa. Modlitwę tę wypowiedział Jezus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCYBISKUPSTWO

  Termin oznaczający biskupstwo (-> diecezja) wyższego rzędu; używany tak w odniesieniu do godności - arcybiskupa, jak i zarządzanego przez niego terytorium (->- archidiecezja).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHUTOWSKI JÓZEF ks.

  ur. 1 XI 1879 w Karolinie (pow. Pułtusk), zm. 31 VIII 1944 w Warszawie, Biblista. Studiował od 1898 w seminarium duch. w Warszawie, od 1901 w Akademii Duch. w Petersburgu; 1904 przyjął święcenia kapł.; był wik. w Skierniewicach, Zgierzu i Łowiczu; od 1908 przebywał w Warszawie;

  wyjeżdżał za granicę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /2 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCYBRACTWO

  Archikonfraternia, bractwo kośc. wyróżnione przez Stolicę Apost. godnością, przywilejami i odpustami oraz uprawnione do agregowania (-> agregacja, -> afiliacja) bractw tej samej nazwy i takich samych celów, prawnie eryg. na określonym terytorium lub w całym Kościele rzym.kat. ; niektóre a. otrzymują ten...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /12 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHUTOWSKI ROMAN ks.

  ur. 5 VIII 1882 w Warszawie, zm. 18 IV 1943 w obozie na Majdanku, Pedagog. Studiował w Petersburskiej Akademii Duch.; był prefektem, później dyr. gimnazjum św. Stanisława Kostki w Warszawie;

  1940 został rektorem seminarium duch. w Warszawie; za pomoc udzieloną Żydom zesłany do obozu koncentracyjnego;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

  [a.], Zbiory dokumentów i akt dotyczących Kościoła; archiwa administrowane przez Kościół.

  I. DZIEJE 

  1. Wiek XII-XVIII — Na wzór centrali rzym. oraz diecezji i zakonów starszych krajów chrzęść także Kościół w Polsce posiadał od najdawniejszych czasów własne a. przechowywane w katedrach, klasztorach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /42 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIWUM

  (gr. archeion budynek będący siedzibą władzy),

  ° zbiór akt i dokumentów publ., lub prywatnych, głównie rękopiśmiennych, które straciły swą aktualność, ale zasługują na przechowywanie;

  ° instytucja naukowo-usługowa, której zadaniem jest gromadzenie, zabezpieczanie (konserwacja) i udostępnianie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /5 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ARCHIWUM TEOLOGICZNE"

  Kwartalnik, wyd. w Poznaniu 1836-37 w celu kształtowania świadomości rel. w zakresie wiedzy teol. i życia kościelnego.

  Założył je i wydawał ks. J.N. Jabczyński, który wzorował się na rozwiniętym już czasopiśmiennictwie obcojęzycznym, szczególnie niem.; A.T. miało pobudzać rozwój badań teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHITA JAN STANISŁAW

  ur. 6 VI 1912 w Warszawie, zm. 5 VI 1969 tamże, Publicysta i działacz katolicki. Studiował 1931-36 polonistykę na Uniw. Warsz.; 1939 był w Kielcach sekretarzem Diec. Instytutu Akcji Kat. oraz do 1951 referatu prasowego Diec. Urzędu Katechetycznego. Pracę publicystyczną rozpoczął 1935 licznymi artykułami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "ARCHIVA ECCLESIAE"

  Rocznik nauk. poświęcony archiwistyce i archiwoznawstwu kośc, wyd. od 1958 w Rzymie.

  Organ międzynar. stowarzyszenia Associazione Archivistica Ecclesiastica, założonego 1956 z inicjatywy G. Mercatiego w celu koordynacji inicjatyw związanych z organizacją zasobów archiwalnych Kościoła;

  w kolejnych tomach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt

Do góry