Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Józef Flawiusz

  ok. 35-100 roku, historyk żydowski; dzieła jego są naszym najważniejszym źródłem wiadomości o judaizmie w początkach ery chrześcijańskiej. Pochodził z rodziny kapłańskiej, należał do stronnictwa faryzeuszów. Zamieszany, wbrew woli, w powstanie żydowskie w 66 roku, nagle przeszedł do obozu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jana Ewangelia

  Czwarta z Ewangelii kanonicznych, odznacza się w stosunku do Ewangelii synoptycznych wybitną oryginalnością, ale zna zawartą w nich tradycję, a może nawet tekst którejś z nich. W niektórych punktach, może nawet w tym, co dotyczy podania dłuższego okresu nauczania Jezusowego, historyczna wartość tej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izrael, Izraelici

  Nazwa nadawana w Biblii ludowi żydowskiemu. Otrzymał ją od Boga Jakub po swojej walce z aniołem." Tekst biblijny sugeruje taką etymologię: „Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem." Imię to jednak zdaje się znaczyć: „Bóg walczy."

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Judaizm

  Tą nazwą określa się formę, jaką przybrała religia ludu izraelskiego po zburzeniu pierwszej świątyni i po powrocie z niewoli babilońskiej.

  Wyrażenie Spatjudentum (późny judaizm), używane przez historyków niemieckich, oznacza ściślej okres od wprowadzenia na tron dynastii machabejskiej, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Chryzostom

  ok. 354-407 roku, jeden z Ojców Kościoła greckiego, zwany Złotoustym (Chrysostomos) dzięki darowi krasomówczemu. Był kapłanem w Antiochii, potem, w 398 roku, biskupem Konstantynopola.

  Jego homilie egzegetyczne budowane są według zasad szkoły antiocheńskiej i nawiązują zasadniczo do historycznego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izyda [bogini]

  Małżonka i siostra Ozyrysa, któremu przywróciła życie zaklęciami magicznymi, gdy zamordował go Set. Już w Egipcie faraonów była najpopularniejszym z bóstw żeńskich, uosabiała miłość małżeńską, a także - w stosunku do swego syna Horusa - miłość macierzyńską.

  Poza Egiptem, w epoce...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Chrzciciel

  Współczesny Chrystusowi zwierzchnik sekty żydowskiej, z której może zrodziła się sekta mandajska. Głosił nad brzegami Jordanu naukę o charakterze apokaliptycznym i eschatologicznym, zapowiadając kres czasów i udzielając chrztu oczyszczającego, chrztu pokuty, w obliczu niedalekiego królestwa Bożego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jahwe

  Biblijne imię Boga, często występujące w transkrypcji jako Jehowa.. Po hebrajsku pisano tylko spółgłoski tego imienia, J H VH, tak że nie wiemy, jakie samogłoski występowały w nim pierwotnie. Również znaczenie tego imienia jest niejasne. Zdaje się, że miało ono związek z czasownikiem „być" i że...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jerozolima

  Miasto w Palestynie. Przed osiedleniem się Hebrajczyków w Palestynie, na miejscu późniejszej Jerozolimy istniało dość duże miasto kananejskie, zamknięte od wschodu doliną Cedronu, od zachodu i od południa doliną Hinnom. Kiedy Dawid zdobył twierdzę Syjon, kazał tam zbudować pałac. Stając się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakub

  Według Biblii, syn Izaaka i Rebeki (fot. 103), ojciec dwunastu synów, którzy stali się przodkami-eponimami dwunastu pokoleń Izraela. On sam nazywany jest Izraelem w Księdze Rodzaju, w następstwie tajemniczego epizodu walki z aniołem. Nowy Testament wymienia trzy postaci o tym imieniu.

  Dwie.z nich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 271

  praca w formacie txt

Do góry