Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ARGUMENTACJA

  (łac. argumentatio), Czynność przytaczania argumentów, zespół przytoczonych argumentów, przedstawienie rozumowania (signum ratiocinii); współcześnie — najczęściej racjonalne (ale korzystające nie tylko z praw logiki formalnej) zabiegi uzasadniające lub obalające, uwzględniające postawy myślowe tych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGENTI GIOVANNI SJ

  ur. ok. 1561 w Moderne (Włochy), zm. 26 IX 1626 tamże, Prowincjał jezuitów w Austrii, Włoszech i Polsce. Do zak. wstąpił 1583; początkowo kierował 2 kolegiami zak. we Włoszech, nast. był rektorem kolegium w Koloz-svár (dziś Kluż w Rumunii), a 1605-07 wiceprowincjałem Siedmiogrodu.

  Polskę odwiedził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGENTYNA, Republica Argentina

  Republika związkowa w pd.-wsch. części Ameryki Pd. ; zajmuje 2 776 700 km2 i liczy 24 min mieszkańców.

  1. Chrystianizacja A. w epoce kolonialnej — Początki chrześcijaństwa w A. wiążą się ściśle z kolonizacją hiszp., rozpoczętą po 1515. Zorganizowane misje chrzęść wśród Indian podjęli 1537...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /12 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARETAS IV (Haritah)

  Król nabatejski (9 prz. Chr. -40), przedtem zw. Eneaszem. Jego córka była żoną Heroda Antypasa, który porzucił ją nast. dla Herodiady; A., mszcząc się, zadał mu 36 klęskę pod Gemala;

  wprawdzie ces. Tyberiusz na prośbę Antypasa polecił Witeliuszowi, rządcy Syrii, przywieźć A. do Rzymu żywego bądź...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGES, Curtea de Arges

  Bpstwo hist, w Rumunii, na Wo-łoszczyźnie, eryg. 9 V 1381 jako sufr. Kalocsa. Mimo wojen Wołoszy z Turkami i walk wewn. miało bpów nieprzerwanie do 1512;

  po długim wakansie bpem został 1591 franciszkanin Bernardo Quirini z Wenecji; jego następca, od 1607, Girolamo Arsengo opuścił A. zniszczone przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARETAS z CEZAREI KAPADOCKIEJ abp.

  ur. ok. 850, zm. po 932. Od Focjusza, którego był uczniem, przejął zamiłowanie do literatury antycznej i wczesnochrześc. ; 901 został abpem Cezarei Kapadockiej;

  zgromadził w swej bibliotece m.in. rpsy Homera (Iliadę), Platona, Lukiana, Euklidesa i apologetów chrzęść; jest autorem komentarza do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGIEL JAN OFMRef

  zm. 4 I 1737 w Krakowie, Kaznodzieja. Do zak. wstąpił 1706; przez kilka lat był misjonarzem w Egipcie; w Polsce szerzył kult męki Pańskiej i nabożeństwo Drogi Krzyżowej; na cmentarzu przy kościele w Bieczu (pow. Gorlice) założył 14 kaplic Drogi Krzyżowej.

   

  ArRefKr: Hypomnena annalium actorum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARETOLOGIA

  (gr. arete dzielność, cnota, logos słowo), Dział etyki i teologii mor., którego przedmiotem jest —>- cnota.

  Początki a. sięgają staroż. kierunków etycznych, zorientowanych antropocentrycznie, i są wyrazem dążeń do ujęcia całości działania ludzkiego i kierujących nim zasad mor. w ramy systematyki;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /8 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGOS (Grecja)

  Bpstwo w metropolii Korynt w rzym. prowincji Peloponez I. ; bpi znani z V-VI i IX-XII w. ; od 1189 gr. metropolia połączona w XV w. z Naupłią; od XIII w. do końca XV w. bpstwo łac; od końca XV w. bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARENT, Arendt TOBIASZ SJ

  ur. 10 VI 1646 w Reszlu na Warmii, zm. 8 IV 1724 w Wilnie, Teolog, prawnik, pisarz.

  Do zak. wstąpił 14 V 1662; po studiach teol. w Akademii Wil. i kilkuletniej praktyce nauczycielskiej, przez 14 lat pracował jako misjonarz w Królewcu, nawracając na katolicyzm wielu protestantów, wśród nich pastorów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt

Do góry