Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ARLES

  Abpstwo w pd. Francji, istniejące od III do XVIII w.; miejsce licznych synodów prowincjonalnych.

  1. Arcybiskupstwo — Bpstwo powstało przed 254. Około 392 miasto A. zostało siedzibą prefekta Galii, co spowodowało wyniesienie bpstwa do godności metropolii; 22 III 417 pap. Zozym nadał A. szereg przywilejów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /4 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKADIUSZ bp.

  Żył na przełomie VI i VII w., Hagiograf.

  W 600-638 był bpem Konstancji (Salaminy) na Cyprze, gdzie zwalczał monoteletyzm; 622 ces. Herakliusz zabronił mu (w imię unii z monofizytami) nauczania o 2 działaniach Chrystusa. A. jest autorem życiorysu swego nauczyciela, św. Szymona Słupnika Mł.;

  życiorys...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKADIUSZ, Flavius Arcadius Pius Felix

  ur. 377, zm. 1 V 408 w Konstantynopolu, Ces. wschodniorzymski.

  W 383 został ogłoszony Augustem; po śmierci -> Teodozjusza Wielkiego w wyniku podziału cesarstwa otrzymał wsch. część imperium; w trosce o czystość kultury wsch.rzym. przeprowadził reorganizację armii, zwalniając ze służby żołnierzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARIUM

  Gr. Agrión, bpstwo istniejące w X-XVI w. na Krecie w metropolii Candia z gr. hierarchią kośc. (bpi nie są znani).

  W 1204 Wenecjanie, którzy zawładnęli Kretą, zmienili nazwę Agrión na A. i wprowadzili łac. hierarchię kośc; znana jest lista łac. bpów A. od XIV do XVI w.; do A. przyłączono 1520 bpstwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKADIUSZ PIOTR, Arkudius Petrus ks.

  ur. ok. 1562 na wyspie Korfu, zm. 1633 w Rzymie, Teolog i działacz greckokatolicki. W 1578 udał się do Rzymu, gdzie 1591 ukończył gr. kolegium św. Atanazego, uzyskując doktorat teologii i filozofii i przyjął święcenia kapł.; w tymże roku pap. Grzegorz XIV wysłał go do Polski wraz z bpem łuckim B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARISTIUM (prawdopodobnie Caradja Euren w Turcji)

  Bpstwo w metropolii Laodycea Frygijska (k. Eski Hisar) w rzym. prowincji Frygia Pakacjańska; znani 2 bpi z V i VI w.; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARIOSTO ALESSANDRO OFMObs

  ur. na pocz. XV w. w Ferrarze, zm. po 1484, Misjonarz, teolog. W 1463-66 przebywał w Palestynie, gdzie opisał miejsca święte: Topographia Terrae Promissionis (wyd. Ch. Kohler, ROL 11 (1909-1912) 1-67) 1475-78 prowadził z polecenia pap. Sykstusa TV działalność unijną wśród -> maronitów w Libanie, Syrii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARIOSTO LUDOVICO

  ur. 8 IX 1474 w Reggio Emilia, zm. 6 VII 1533 w Ferrarze, Poeta włoski. Studiował prawo, a nast. pod kierunkiem humanisty Gregorio da Spoleto literaturę.

  Wcześnie wstąpił na służbę książąt Este; 1503-17 przebywał na dworze kard. Ippolito d'Esté, pełniąc różne funkcje polityczne; 1522-25 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /3 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARIOWLE

  (sanskr. arja Aryjczyk, indoirańskie — należący do gościnnych, gościnny),

  ° określenie przejęte od językoznawców, a sugerujące w nauce pierwotną wspólnotę językowo-kul-turalną, nie orzekające natomiast o pochodzeniu rasowym;

  ° plemiona indoirańskie, które ok. 2. poł. II tysiąclecia prz. Chr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARIA - SAMADŻ

  (sanskr. arja Aryjczyk i samadża zebranie, zgromadzenie), Stow. Ariów, rel. gmina hinduska zał. 1875 przez bramina z Kathijawaru (Gudżerat) Svanu Dayananda Sa-rasvatiego, która postulowała nawrót od hinduizmu do —> wedyzmu, oraz reformy społeczne.

  Nauka głoszona przez Sarasvatiego miała charakter...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /4 272

  praca w formacie txt

Do góry